ZOEK
FluidsProcessing.nl
 

Alles over processing en handling
van vloeistoffen en gassen meer »

Expertisecenter

Laatste nieuws

Agenda

Vacatures

Vakblad

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!
Lees de maandelijke nieuwsbrief.

Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Over FluidsProcessing.nl

Expertisecenter - Milieu en energiebesparing - Milieu - Waterbehandelingsinst.

Waterbehandelingsinst.

 

Waterbehandelingsinst.

Op deze pagina vindt u actuele en achtergrondinformatie over Waterbehandelingsinst., en leveranciers die werkzaam zijn op dit gebied. De informatie is meestal aangeleverd door bedrijven, zodat u verzekerd bent van praktisch nut en toepasbaarheid.

Synoniemen
Water treatment facilities Stel synoniem voor

 

Kennisbijdragen

Heeft u een kennisbijdrage voor deze pagina? Voeg toe +

 

Artikelen

Artikelen gepubliceerd in vakblad Fluids Processing Benelux

Open dit artikel [pdf]
nr 2016-1

Terugwinnen zuiver fosfor uit rioolslib nog niet aan labschaal ontstegen

Op zoek naar meest optimale route in het belang van voedsel Over het belang van fosfaatrecycling zijn de gemoederen het wel eens: voedsel. De route naar kunstmest en in het kielzog diervoeding is het meest realistisch. Recyclaten zijn zelfs zuiverder van samenstelling dan primaire producten. De Nederlandse watersector roert inmiddels de trom met het recyclen van fosfaat uit rioolwater en zuiveringsslib. Maar voor het terugwinnen van elementair fosfor, die worden gebruikt in bijvoorbeeld brandvertragers en lithium-ionaccu’s, zijn nog flink wat technologische hordes te slechten.

De wereldwijde natuurlijke voorraad bruikbaar fosfaaterts slinkt snel. Dus worden er verwoede pogingen ondernomen om deze belangrijke grondstof, voor ondermeer kunstmest te recyclen. Op de rioolwaterzuiveringen wordt fosfaat verwijderd omdat anders flora en fauna eronder lijden. Overigens een wettelijke verplichting om eutrofiëring tegen te gaan: de dikke groene algensoep die sloten en meren teistert. Meestal wordt het afgevangen fosfaat niet teruggewonnen en eindigt het ergens waar we er niets meer mee kunnen. In bepaalde typen rioolwaterzuiveringen ontstaat spontaan een fosfaatrijke verbinding: struviet. Voor de watersector is deze stof een probleem omdat de verstopping van haar installaties tot hoge onderhouds- en energiekosten leidt. Dus waarom gaan we deze prima meststof niet terugwinnen, redeneerde men. Vijf waterschappen hebben een installatie bijgeplaatst om het struviet tot kleurloze mestkorrels te recyclen. In 2016 komen daar nog eens negen nieuwe installaties bij. De twee grootste installaties zijn die van Waternet in Amsterdam en Vallei en Eem die beide jaarlijks circa 1000 ton recyclen, voldoende voor het bemesten van zo’n vijfduizend voetbalvelden. Vallei en Eem behandelt de fosfaatrijke stromen uit de slibontwatering van zijn rioolwaterzuivering in Amersfoort met magnesium tot struviet. De afzetmarkt is nog beperkt. Het merendeel van de teruggewonnen struviet ligt opgeslagen in de silo’s van de waterschappen. De meststof uit afvalwater wordt per definitie als afval gezien, terwijl de meststoffenwetgeving erop van toepassing is en het product vrij verhandeld mag worden. Die onduidelijkheid heeft de overheid nog niet weggenomen. In Europa staat de juridische status nog volop ter discussie. Al met al nog geen fantastisch verdienmodel, betoogt Willem Schipper. De chemicus en consultant was zo’n twintig jaar in dienst bij Thermphos. Deze producent van fosfor en fosforzuur moest vanwege de crisis eind 2013 zijn poorten sluiten. Het Vlissingse bedrijf wilde de inzet van fosfaaterts uitbannen om zijn grondstoffen alleen nog uit afvalstromen te halen. Schipper geldt als een specialist op het gebied van fosfaatrecycling en de toepassingen ervan in de industrie. “Mijn belangrijkste bezwaar tegen struviet is dat het een laag terugwinrendement biedt. Voor de waterschappen is de struvietrecycling vooral een middel de zuiveringskosten te reduceren. Dat is een volstrekt legitiem streven maar mag niet verward worden met het primaire doel om fosfaat te recyclen. Fosfaat is eigenlijk een bijproduct. Het is een goede eerste stap maar zo gaan we de fosfaatkringloop niet sluiten.” Het grootste deel van het fosfaat, vervolgt Schipper, komt bovendien in het rioolslib terecht, een bijproduct van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. “Als we zoveel mogelijk fosfaat terug willen winnen, moeten we ons naast struviet ook daarop richten.” Zuiveringsslib bevat naast fosfaat echter een indrukwekkende verzameling schadelijke stoffen, denk aan bacteriën, zware metalen en resten van medicijnen en drugs. Het valt vies tegen de fosfaat uit het natte slib proberen te peuteren. Willen we toch alle fosfaat terugwinnen in nuttige vorm, dan ontkomen we niet aan rioolslibverbranding, aldus Schipper, of een variant daarop. De verbrandingsassen bevatten maar liefst 90 procent van het fosfaat dat via het riool de zuivering in gaat. Bacteriën en medicijnresten zijn en passant vernietigd. “Van deze as kan kunstmest of iets anders worden gemaakt, zoals fosforzuur of elementair fosfor,” zegt Schipper. “Rioolslibas zou fosfaaterts in een bestaande productieketen kunnen vervangen. Dat zou pas echt een slinger geven aan de circulaire economie.”
Heeft u een bijdrage voor deze pagina? Voeg toe +
 

Leveranciers

Leveranciers en andere bedrijven en organisaties, zoals contractors, consultants, etc

 

Klik hier om al deze bedrijven een email te sturen.

Wilt u uw bedrijf ook hier vermelden? Klik dan deze rubriek aan in de vermeldprocedure, of stuur ons een email.

 

Productnieuws

Nieuws over producten en diensten van vermelde bedrijven

Heeft u een bijdrage voor deze pagina? Voeg toe +
 

Whitepapers

Heeft u een bijdrage voor deze pagina? Voeg toe +
 

Productbeschrijvingen

Beschrijvingen van producten en diensten van vermelde bedrijven

Heeft u een bijdrage voor deze pagina? Voeg toe +
 

Fotoverslagen

Een serie foto's van een product of dienst behorend bij dit onderwerp

Heeft u een bijdrage voor deze pagina? Voeg toe +
Deze pagina werd 3531x opgeroepen sinds 1 januari 2017.
 
 .
 .
 .