Cursus Hygiënisch onderhoud

icon.calendar.dark
14 juni 2024
Laatste wijziging: 23 april 2024

In deze cursus wordt behandeld hoe je zó onderhoud kunt plegen, dat het hygiëneniveau hetzelfde blijft, wat je moet doen bij constateren van niet-hygiënische situaties en welke invloed je als technicus zelf hebt.

Doelstelling

  • Bewustwording dat hygiënisch werken noodzakelijk is.
  • Herkennen, signaleren en doorgeven (en terugkoppelen) niet-hygiënische situaties.
  • Kleine verbeteringen doorvoeren m.b.t. hygiënisch ontwerp.
  • Hygiënisch werken.

Plaats: Aristo, Utrecht

Datum: 14 juni

Tijd: 09.00 – 17.00
Kosten: € 795,- (excl. btw)
Docent: Ir. Wouter Burggraaf, geautoriseerde EHEDG trainer