Onze bewustwording over voeding groeit, en terecht. Voedsel is de brandstof voor ons lichaam en een sleutel tot een gezond bestaan. Het waarborgen van voedselveiligheid staat dan ook centraal en daarom moet dat wat we consumeren vrij zijn van schadelijke verontreinigingen en ziekteverwekkers.

Een kernprincipe hierin is de correcte behandeling, opslag, bereiding en etikettering van voedsel om de verspreiding van schadelijke micro-organismen te voorkomen.

Bemonstering

Maar naast deze basisbeginselen speelt ook bemonstering een cruciale rol in het productieproces van voedsel. Bemonstering betekent het nemen van een representatief deel van een voedingsproduct en het testen op schadelijke verontreinigingen of ziekteverwekkers, zoals bacteriën, virussen of schimmels.

Representatief monster

Overheidsinstanties en producenten maken vaak gebruik van bemonstering om de veiligheid van voedsel te waarborgen. Bijvoorbeeld door steekproefsgewijs vlees- of pluimveeproducten te onderzoeken op aanwezigheid van bacteriën als Salmonella of E. coli.

Een goed monster is hierbij van essentieel belang. Het moet representatief zijn voor het gehele voedselproduct en nauwkeurige testresultaten opleveren.

Als het monster niet correct wordt verzameld, kan het leiden tot onjuiste conclusies. Het moet willekeurig worden genomen om vertekening te voorkomen. Verder is de juiste behandeling en opslag van monsters van groot belang. Alleen onder de juiste omstandigheden kunnen ze de nauwkeurigheid van de testresultaten waarborgen.

Potentiële gezondheidsrisico’s

In het grote plaatje draagt een goed monster wezenlijk bij aan de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van voedselveiligheidstesten. Het identificeert potentiële gezondheidsrisico’s in voedselproducten, wat van groot belang is voor preventie en het beschermen van de volksgezondheid.

Voedselveiligheid begint bij zorgvuldige productie, nauwkeurige bemonstering en eindigt met een gezonde, veilige maaltijd op tafel. Laten we niet vergeten hoe belangrijk de schijnbaar kleine details zijn in de grote puzzel van voedselveiligheid.

Amy van der Heide

specialist monsternametechnologie bij Hitma