Disclaimer

INHOUD

De beheerder van de website besteedt veel zorg aan de inhoud van deze website. Een deel van de content op deze website wordt echter geplaatst door derden
De beheerder kan daarom de correctheid of volledigheid van deze informatie niet garanderen.
De beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

AUTEURSRECHT

De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook (elektronisch, mechanisch of anders) zijn verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht.
Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

HANDELSMERKEN

Sommige namen, tekens en logo’s die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze website bevat hyperlinks of andere verwijzingen naar websites of naar webpagina`s van derden.
De beheerder heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.
Het plaatsen van externe links door de beheerder houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina`s.