Nieuwe internationale norm waterstandsmeting

icon.highlightedarticle.dark Regelgeving
420 bekeken 30 december 2022
Article image of: Nieuwe internationale norm waterstandsmeting

Norm NEN-EN-ISO 4373:2022 voor het meten van het waterpeil in open wateren (zee, rivieren en meren) is onder Nederlandse projectleiding herzien en nu bij NEN verkrijgbaar. Waterstandsmetingen zijn onder andere van belang voor het beheersen van de waterveiligheid, het bedienen van waterschapskunstwerken, zoals sluizen en stuwen, de begeleiding van de scheepvaart, en het omgaan met periodes van langdurige droogte.

De grootste verschillen met de oude norm uit 2008 zijn een prominentere en meer gedetailleerde beschrijving van moderne technieken, zoals radar; het benadrukken van het belang van de koppeling van waterstandsmetingen aan een hoogtereferentie (bijvoorbeeld NAP); en correctie van fouten die in de voorgaande versie stonden.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark