5 gouden regels voor nemen oliemonster

icon.highlightedarticle.dark Monsternameapparatuur
74 bekeken 12 maart 2024
Corné Balvert, specialist oliemanagement
Corné Balvert, specialist oliemanagement | Foto: Hitma

De 5 gouden regels voor het correct nemen van een oliemonster zijn essentieel om te komen tot een doordachte oliemanagementstrategie gericht op continuïteit, levensduurverlenging, duurzaamheid, CO2-reductie en kostenbesparing.

tk1

De uitslag van een olie­analyse hangt volledig af van het correct toepassen van ‘de 5 W’s’.

1. Waar neem je het oliemonster?
De locatie voor oliemonstername hangt af van het specifieke doel. Wil je bijvoorbeeld de toestand van de olie weten die naar de installatie toegaat of die uit de installatie retour komt? Monstername via de drain van een reservoir kan een vertekend beeld geven ten opzichte van de representatieve olie voor je systeem.

tk2

2. Wanneer neem je het oliemonster?
Het oliemonster moet steeds worden genomen onder dezelfde bedrijfsomstandigheden om consistente analysewaarden en een betrouwbare trendopbouw te waarborgen. Bijvoorbeeld, oliemonsters genomen tijdens bedrijf zullen verschillen van oliemonsters genomen tijdens stilstand van een installatie.

tk3

3. Waarmee neem je het oliemonster?
Het gebruik van geschikte materialen voor oliemonstername is van cruciaal belang. Je hebt bijvoorbeeld speciale, gereinigde monsterflessen nodig om ervoor te zorgen dat alleen deeltjes in de olie worden geteld, niet die al aanwezig waren in een niet-gereinigde fles.

tk4

4. Wie neemt het oliemonster (en hoe)?
Het is essentieel om het oliemonster volgens de juiste procedure te nemen. Dit omvat, naast de punten 1, 2 en 3 hierboven, vooral ook de procedure die gevolgd wordt voor de monstername zelf. Voor consistentie wordt het monster bij voorkeur genomen door dezelfde persoon die hiervoor een gedegen instructie of training heeft gevolgd.

5. Welke analyses laat je uitvoeren voor de applicatie?
De keuze van analyses hangt af van de specifieke toepassing van de olie. Bijvoorbeeld, een tandwielkast met dikke olie vereist andere analyses dan een turbine met een dunnere smeerolie. De frequentie van de olieanalyses per jaar moet ook worden bepaald. Volg indien mogelijk normen zoals bijvoorbeeld de ASTM-D7378-20 voor turbinesmeerolie.

Het correct nemen van een oliemonster lijkt misschien complex, maar een onjuist genomen monster kan leiden tot verkeerde beslissingen en financiële gevolgen. Het is een investering in nauwkeurige informatie die cruciaal is voor effectief oliemanagement.

Lees meer van de ‘oildoctor’ op

Holistische visie op gebruik ­hydrauliek- en smeerolie

Whitepaper over betrouwbare varnish-bepaling in olie

Preventieve varnish-analyse is specialistenwerk

Geschreven door

Logo van:5 gouden regels voor nemen oliemonster

Hitma B.V.

Bij Hitma denken we graag met je mee. We begrijpen dat processen in elk bedrijf anders zijn. Daarom werken wij intensief samen om een technische oplossing op maat te kunnen... Lees meer