Deze oliën fungeren als het ‘bloed’ van installaties zoals turbines, compressoren en tandwielkasten, en worden steeds meer beschouwd als bedrijfsmiddelen (assets) in plaats van louter verbruiksgoederen (commodities).

Dit is belangrijk, want het produceren van één liter nieuwe olie geeft al een CO2-uitstoot van circa 3,5 kilo. En het verwerken van een liter oude olie kost ongeveer
1,8 kilo CO2.

Per liter olie die gewisseld wordt is dat dus ruim 5 kilo CO2!

In een willekeurige turbine, compressor, schrootpers of transformator heb je het al snel over duizenden tot tienduizenden liters olie. De te behalen reductie is dus enorm.

Olie heeft onderhoud nodig

Als we deze olie echt willen zien als asset en de oude olie niet klakkeloos afvoeren en door nieuwe vervangen, dan vraagt dat een andere manier van denken.

Er moeten zaken worden vastgelegd over de betrouwbaarheid, continuïteit, meetbaarheid en voorspelbaarheid van de olie en de installatie waarin de olie zit.

Daarnaast heeft olie als bedrijfsmiddel onderhoud nodig, zoals

  • periodiek onderhoud in de vorm van olie-analyses op de juiste parameters en met een juiste interpretatie van de uitslagen daarvan;
  • preventief onderhoud door de juiste opslag-, transport- en distributietechnieken en de juiste filtratie en beluchting van de olie in de installaties;
  • correctief onderhoud door met de juiste middelen en technieken afwijkingen in de olie te corrigeren.

Maar vergeet ook training van de betrokken smeertechniekers (lubrication engineers) niet.

Oliemanagementvisie

Een bedrijf met een oliemanagementvisie kan door middel van meerjarenramingen op managementniveau rekening houden met oliewissels op basis van gemeten waarden en niet op basis van draaiuren.

Bovendien is het volgen van de juiste normeringen en het correct documenteren van alles wat met olie te maken heeft, van belang bij verzekeringskwesties bij eventuele schades.

Bijkomende voordelen zijn een betere bedrijfsvoering en continuïteit van de productie door beter geconditioneerde olie. Uiteindelijk is er minder ongeplande stilstand door storingen en minder geplande stilstand voor onnodige oliewissels.

Kortom, een holistische kijk op oliemanagement is de sleutel tot:

  1. een langere levensduur
  2. duurzaamheid
  3. CO2-reductie
  4. kostenbesparing

Geschreven door Corné Balvert, specialist oliemanagement bij Hitma