Preventieve varnish-analyse is specialistenwerk

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
14 maart 2023
Article image of: Preventieve varnish-analyse is specialistenwerk

Preventieve MPC varnish-analyses van turbineregel- of smeerolie moeten uitgevoerd worden met nylon analysemembranen en hexaan als oplosmiddel. Alleen zo krijg je betrouwbare metingen, op basis waarvan problemen gesignaleerd kunnen worden en maatregelen genomen.

Met preventieve varnish-analyse van turbineregel- of smeerolie voorkom je veel narigheid.
Varnishvorming kan desastreuze gevolgen hebben voor installaties, zoals:
• Trage regeling en/of niet optimaal functioneren van componenten
• Ongeplande stops met hoge kosten voor vervanging onderdelen
• Problemen bij opstarten installatie en/of shut-downs
• Versnelde veroudering van de olie
• Verlies van productie en continuïteit

Betrouwbare varnish-analyse is specialistenwerk. Een MPC-varnish analyse volgens de ASTM-D7843-18-testmethode op een fosfaatesterolie vraagt om een andere aanpak dan testen die worden uitgevoerd op een standaard minerale smeerolie.

Veel laboratoria gebruiken voor elk type olie dezelfde ­analysemembranen en oplosmiddelen. Ook wanneer ze de MPC-test uitvoeren op een op ­fosfaatester-gebaseerde olie. Maar bij het uitvoeren van een MPC-varnishtest op een fosfaatester is het belangrijk om de juiste analysemembranen en een speciaal oplosmiddel te gebruiken. Alleen zo kun je een representatieve MPC ΔE-waarde uit de test halen.

Een standaard cellulose 0,45 micron analysemembraan is ongeschikt voor fosfaatesterolie. Deze membranen lossen gedeeltelijk op bij contact met de fosfaatester en ze kunnen vervormen. Het standaard oplosmiddel PE (petroleumether) heeft als effect op een fosfaatester dat het onopgeloste varnish oplost zodra deze wordt gemengd met de fosfaatester én op het analysemembraan. Het resultaat van het uitvoeren van een MPC-varnish test op een fosfaatester met een cellulosemembraan en PE als oplosmiddel, is dat de meting met de fotospectrometer op het geprepareerde membraan een ΔE-waarde geeft die veel lager is dan de werkelijke waarde.

Wil je een fosfaatester laten testen op aanwezigheid van varnish, dan moet er een nylon 0,45 micron analysemembraan worden gebruikt en hexaan als oplosmiddel. Het nylon-membraan is bestand tegen de fosfaatester en het hexaan lost de varnish niet op tijdens het uitvoeren van de test. Zo krijg je ­betrouwbare metingen met de fotospectrometer waarbij de juiste MPC-waarde wordt gemeten.

Een professioneel, gespecialiseerd onderzoeks­laboratorium past de juiste methodes en materialen toe, afgestemd op het type olie. Zodra de MPC ΔE en onderliggende ΔL-, Δa- en Δb-nummers zijn achterhaald, kunnen mogelijke problemen worden geïdentificeerd en kan er, indien nodig, actie worden ondernomen met olieconditioneringsapparatuur en filters.

Corné Balvert
Oliemanagementspecialist bij Hitma

Geschreven door

Logo van:Preventieve varnish-analyse is specialistenwerk

Hitma B.V.

Bij Hitma denken we graag met je mee. We begrijpen dat processen in elk bedrijf anders zijn. Daarom werken wij intensief samen om een technische oplossing op maat te kunnen... Lees meer