Regelgeving

Op zoek naar de wettelijke kaders waaraan productieprocessen moeten voldoen? Onder het thema ‘Regelgeving’ vind je praktische informatie over de eisen die de overheid, norminstanties en Europa stellen aan uw installaties, machines, processen en medewerkers, zowel milieu- als arbo-technisch.

icon.article.dark Artikel

Nieuwe internationale norm waterstandsmeting

Norm NEN-EN-ISO 4373:2022 voor het meten van het waterpeil in open wateren (zee, rivieren en meren) is onder Nederlandse projectleiding herzien en nu bij NEN verkrijgbaar. Waterstandsmetingen zijn onder andere van belang voor het beheersen van de waterveiligheid, het bedienen

Lees meer
icon.article.dark Artikel

Normering waterstoftransport door kunststofleidingen

De werkzaamheden voor de normering van kunststofleidingen – geschikt voor het transport van waterstof – zijn gestart. De ‘Normcommissie Transportleidingen’ gaat vaart zetten achter de ontwikkeling van een nationale norm voor het veilig transport van waterstof. Eind dit jaar moet

Lees meer
icon.news.dark Marktnieuws

Moet uw doseersysteem of reactor voldoen aan GMP?

Suurmond speelt in op de groeiende vraag De veeleisende regelgeving ten aanzien van productie in de farmaceutische industrie komt de kwaliteit en veiligheid van producten ten goede. Steeds vaker zien we in de R&D de vraag naar apparatuur die voldoet

Lees meer
icon.news.dark Nieuws

Protocol beoordeling gassensoren gepubliceerd

De technische specificatie voor de testprocedures en eisen voor de classificatie van sensorsystemen voor de bepaling van gasvormige verontreinigingen in de buitenlucht is gepubliceerd. De CEN/TS 17660-1 norm met de titel ‘Air quality – Performance evaluation of air quality sensor

Lees meer
icon.news.dark Nieuws

‘Duurzamere’ landbouwchemicaliën

:flag-br: Itupeva, Brazilië Speciaalchemiebedrijf Nouryon opent zijn ‘Agricultural Application Development Center’ in Brazilië. Hier moeten duurzamere recepturen ontwikkeld worden om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar chemicaliën door de landbouwsector. Er wordt in nauw contact met klanten gewerkt

Lees meer
icon.news.dark Marktnieuws

Veilige en duurzame opslag van chemicaliën conform BRL-eisen

Bedrijven vallend onder het Activiteitenbesluit (BARIM) zijn wettelijk verplicht om hun chemicaliën opslaginstallatie onder certificaat te laten installeren door een volgens BRL SIKB 7800/BRL-K903 gecertificeerde installateur. De GVK opslagtanks, moeten geproduceerd worden volgens de eisen van beoordelingsrichtlijn BRL-K21011/02. Plasticon is

Lees meer

We gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om ons verkeer te analyseren. Wij delen ook informatie over je gebruik van onze site met onze sociale media, reclame- en analysepartners.

Lees meer