NTA staat voor Nederlandse Technische Afspraak, een variant (of voorloper) van een norm, die moet worden vormgegeven door een commissie.

De leden moeten zich in dit geval gaan buigen over het nut en de gevaren van deze apparatuur, die water splitst in zuurstof en waterstof en erg belangrijk gaat worden in de energietransitie voor de productie van groene waterstof.

Onduidelijk is nog wat de risico’s zijn van elektrolysers die groene waterstof produceren op grote, industriële schaal. Er zijn nog tal van onbeantwoorde vragen:

  1. Wat is bijvoorbeeld de kans dat waterstof zich per ongeluk mengt met zuurstof doordat het membraan in de elektrolyser gaat lekken?
  2. En hoelang gaat zo’n membraan precies mee?
  3. En kan dit soort elektrolysers veilig op halve kracht werken als er te weinig aanbod van groene stroom is?

Dat soort zaken moet goed ingekapseld worden, stelt NEN. Een sluitende NTA over de veiligheid van elektrolysers is daarvoor een mooie eerst stap, volgens het normalisatie-instituut.

Meedenken?

Energiebedrijven, fabrikanten van elektrolysers, procestechnologen, veiligheidsdeskundigen, inspecteurs en overheden worden uitgenodigd mee te denken in de nieuwe werkgroep die de NTA gaat opstellen.