De nul-uitstoot van kooldioxide heeft zowel betrekking op de directe (Scope 1) als de indirecte (Scope 2) emissies conform het Greenhouse Gas Protocol.

De behaalde reductie is onderdeel van Syensqo’s ‘One Planet’ duurzaamheidsstrategie om de scope 1 en 2 emissies tegen 2030 met 40% te verminderen en helemaal neutraal te zijn tegen 2040. De site produceert polyfenyleensulfide.

Dit is een synthetisch polymeer van benzeenringen en zwavelbruggen dat bestand is tegen temperaturen tot boven de 200 ˚C. Specifiek voor deze locatie gaat het om polyfenyleensulfide onder de merknaam Ryton.