De IPPC-richtlijn (Integrated Prevention and Pollution Control) verplicht EU-lidstaten om milieuverontreinigende bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de BBT (Best Beschikbare Technieken). Onder BBT vallen toegepaste technieken; ontwerp, bouw en ontmanteling van een installatie; en onderhoud en bedrijfsvoering van een installatie. Al sinds 2013 geldt dat de aanvrager van de vergunning verplicht op de hoogte moet zijn van de best beschikbare techniek en geldende regelgeving. Als er voor een bepaalde activiteit of type productieproces geen BBT-conclusies of informatiedocumenten zijn, of als deze niet alle mogelijke milieueffecten dekken, moet het bevoegd gezag zelf de BBT vaststellen. Ook bij gebruik van veerveiligheden (safety relief valves) moet je weten wat de Best Beschikbare Techniek is en hoe je emissie tot een minimum beperkt. Het werkingsprincipe van veerveiligheden is al jaren vrijwel ongewijzigd, maar tegenwoordig kan de werking wel veel beter in beeld worden gebracht en zijn de testmethoden verder ontwikkeld. Met de opkomst van digitalisering en DCS (Distributed Control System) kan de werking van veerveiligheden eenvoudig gemonitord worden. Hiervoor wordt een sensor in de cap geplaatst of een drukmeting toegepast. Voordeel van de drukmeting is dat hieruit blijkt of de veerveiligheid lekkage heeft en vervangen of gereviseerd moet worden. Ook zijn de productietechnieken tegenwoordig nauwkeuriger en worden veerveiligheden in meer, en betere, veermateriaalsoorten uitgevoerd dan vroeger. Door de nieuwste technieken toe te passen, zoals een balg bellow-afdichting, zijn de emissiewaarden bij veerveiligheden omlaag gegaan. Je kunt ook een breekplaat voor de veerveiligheid plaatsen om de veiligheid te verbeteren en emissie te beperken. De informatie voor de BBT over veer veiligheden is vastgelegd in verschillende Amerikaanse en Europese normen die mede bepalend zijn voor de uitvoering en techniek.