Taakgroep ecotoxiciteit

icon.highlightedarticle.dark Veiligheid
6 januari 2023
Article image of: Taakgroep ecotoxiciteit

NEN gaat een nieuwe taakgroep oprichten voor het opstellen van normen en richtlijnen op het gebied van ecotoxiciteit en bioassays voor het testen van de schadelijkheid van milieugevaarlijke stoffen op onder meer waterorganismen. NEN stelt dat het onderwerp steeds meer aandacht krijgt op Europees en internationaal niveau. Ecotoxiciteit zegt iets over de mate van schadelijkheid van een stof voor het milieu en de organismen die daarin leven. In ­Nederland is nog weinig aandacht aan dit thema besteed.

Dat wordt tijd, want door tijdig schadelijke stoffen in het milieu te detecteren kunnen problemen beter aangepakt of zelfs voorkomen worden. Het meten van de ecotoxiciteit van een stof wordt onder andere gedaan door middel van bioassays. Bij deze methodiek wordt gebruik gemaakt van levend materiaal, zoals algen, bacteriën of (on)gewervelden om schadelijke stoffen te detecteren.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark