Project Best practice Veiligheidsbeheerssystemen

icon.highlightedarticle.dark Veiligheid
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Project Best practice Veiligheidsbeheerssystemen

De VNCW, de branchevereniging voor de chemische logistiek van gevaarlijke stoffen, gaat Best practice Veiligheidsbeheerssystemen opstellen. Doel is dat bedrijven hun veiligheidscultuur en omgevingsveiligheid sterk gaan verbeteren door een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) op te stellen en in te voeren. De Best practice helpt om structuur aan te brengen in het veiligheidsdenken om veiliger handelen in de praktijk te stimuleren.

Het project start met een inventarisatie van procedures en veiligheidsstudies voor ieder VBS-element. In de volgende fase wordt een basisopzet van de Best practice gemaakt en worden de verplichte onderdelen per element gedefinieerd. Hierna wordt de Best practice verder uitgeschreven en worden voorbeelden toegevoegd. In een aansluitend project zal de best practice als ‘kapstok’ dienen om data van de VBS-elementen bij verschillende bedrijven te verzamelen.

Ook de rest van de keten (klanten en toeleveranciers) zal daarbij betrokken worden. Het project, waaraan een aantal bedrijven en branchevereniging VNCW deelnemen, wordt ondersteund door de overheid in het kader van de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid (SVO).

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark