Wilo initieert merkonafhankelijke oplossing voor recyclingprogramma

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Wilo initieert merkonafhankelijke oplossing voor recyclingprogramma

Met WILOve Recycling neemt Wilo als fabrikant haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een beter milieu en een schonere wereld. Het recyclingprogramma draagt niet alleen bij aan het realiseren van de groene ambities van de installatiebranche maar ontzorgt ook installateurs, zorgt voor een naadloze afvalstoffenregistratie en draagt bovenal bij aan een beter milieu.

Groene partner
Wilo staat voor installateurs bekend als groene partner. Niet alleen de producten maar ook de milieu-inspanningen van het bedrijf kenmerken zich als uitgesproken groen. Al jarenlang hanteert Wilo een meervoudige duurzaamheidstrategie waarbinnen Materiaal & Hergebruik een belangrijke pijler is. Zo zet het bedrijf stevig in op vermindering van het grondstofgebruik, wordt er minder materiaal gebruikt en wordt op alle mogelijke fronten gewerkt aan hergebruik van producten én verpakkingen. Het kloppende ‘groene hart’ is het Wilo Analysis, Repair & Recycling Center in Dortmund waar retourzendingen worden gedemonteerd en geanalyseerd voor een zo efficiënt mogelijk hergebruik van materialen. Alleen al de afgelopen
3 jaar heeft Wilo zo meer dan 90.000 onderdelen kunnen hergebruiken. Ook in de eigen Wilo-vestiging in Westzaan ligt de lat hoog: hier streeft het bedrijf naar een recyclingpercentage van 90%.

Maar milieu en duurzaamheid zijn een zaak van iedereen. Daarom zet Wilo Nederland zoveel mogelijk in op branche-initiatieven om de recyclingspercentages van producten zo hoog mogelijk te krijgen. En waar de branche er nog niet aan toe is om gezamenlijk recycling op te pakken, geeft Wilo alvast het goede voorbeeld.

Groene ambities
Bijdragen aan het milieu en duurzaamheid begint natuurlijk met pompen en pompsystemen die zo min mogelijk energie verbruiken en waarvan de CO2-emissies tot een minimum worden beperkt. Wat dat betreft heeft Wilo veel te bieden. Maar als het moment dan daar is dat een pomp moet worden vervangen, dan is het ook zaak om deze zo goed mogelijk te recyclen. Daarmee kunnen kostbare aardmetalen, magneet, zilver en goud worden teruggewonnen en wordt het milieu minder belast. Met deze aanpak wist Wilo alleen al in 2019 ruim 20.000 magneten te hergebruiken. Daarnaast wordt uiteraard ook het metaal waaruit de pomp is opgebouwd, hergebruikt.

Deze manier van recyclen is al jarenlang dagelijkse praktijk voor Wilo. De recyclingstrategie wordt nu nog verder uitgerold zodat de hele markt bij de groene ambities wordt betrokken – van kleine installateur tot internationaal opererend installatiebedrijf. En Wilo zou Wilo niet zijn als ze geen oplossingen zoekt waar zowel het milieu als de installateur van profiteert.

WILOve Recycling
Inspelend op de eisen en wensen van de markt, heeft Wilo het recyclingprogramma WILOve Recycling zoveel mogelijk aangepast aan de aard van installatiebedrijven. Klein, groot of middelgroot – ieder installatiebedrijf kan zich aansluiten bij WILOve Recycling. Het recyclingprogramma is merkonafhankelijk, staat garant voor een perfect georganiseerde afvalstoffenregistratie en zorgt voor een belangrijke stap omhoog op de CO2-ladder.

De toekomst start nu
Daarmee is de groene toekomst wat Wilo betreft al begonnen. Niet voor niets stelt Wilo haar klimaat- en duurzaamheidsdoelstelling in 2020 centraal met het thema ‘Green solutions for a better climate’. Uiteraard blijft Wilo streven naar een branchebrede oplossing waar ook andere pompproducenten aan deelnemen. Een groene toekomst is immers in ieders belang. Tot die tijd pakken we samen met u de handschoen op. U doet dan toch ook mee?

Geschreven door

Viega Nederland

De Viega Groep behoort met wereldwijd meer dan 4.700 medewerkers tot de belangrijkste producenten van installatietechniek. Naast buisleidingsystemen behoren voorwand- en afvoertechniek tot het productenprogramma. Het assortiment omvat circa 17.000... Lees meer