Veel bedrijven worstelen met een beleid voor gevaarlijke stoffen. Vaak zijn dit niet de chemische bedrijven, maar juist bedrijven waarbij gevaarlijke stoffen niet de core-business is. Want in bijna alle bedrijven zijn gevaarlijke stoffen aanwezig: van schoonmaakmiddelen en fijnstof tot smaak- en kleurstoffen. Uiteraard moet de veiligheid op dit gebied in alle bedrijven op orde zijn. Deze Whitepaper helpt die bedrijven om een goed gevaarlijke stoffenbeleid op te zetten. In vijf duidelijke stappen van het inventariseren van gevaarlijke stoffen tot het borgen van het beleid. Download > http://www.werkenveiligheid.nl/system/files/email_downloads/whitepaper-in5stappennaareengevaarlijkestoffenbeleid-werkveiligheid.pdf