Waterverstandige, industriële toekomst

Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Waterverstandige, industriële toekomst

Fotografie: Finn Hentzepeter

Water van hoge kwaliteit is in de procesindustrie onmisbaar, en een van de belangrijkste grondstoffen in het productieproces. De beschikbaarheid van water – in overvloed – is voor velen in de lage landen een vanzelfsprekendheid, maar tijden veranderen. Want zo vanzelfsprekend is water als onuitputtelijke bron niet meer. Waterschaarste is iets waar veel landen met een droog klimaat altijd al gekampt hebben, maar ineens lijkt dit hier ook actueel.

De voornaamste reden is natuurlijk klimaatverandering. Hoewel er nog altijd mensen in de ontkenningsfase zitten, moet je toch echt wel onder een steen leven om niet aan den lijve te ervaren hoe hard de opwarming doorzet met alle neveneffecten van dien.

Dit jaar – en ja ik weet ‘t, het weer is geen klimaat – beleven we opnieuw een absurd voorjaar voor Nederlandse en Belgische begrippen. Sinds eind februari schijnt de zon vrijwel onophoudelijk en is er behoudens een zondvloed van enkele dagen begin april nauwelijks een druppel gevallen. Het is iets wat we vaker zien de laatste jaren, de extremen nemen toe. Ofwel het is lang droog, ofwel er valt zo veel regen ineens dat het nauwelijks te verwerken is.

De recordregenval van vorig jaar juli met extreem hoge waterstanden in Zuid-Limburg en de Duitse middelgebergten ligt nog vers in het geheugen. Wat heb je aan zoveel neerslag ineens? Niet echt veel, een groot deel wordt snel afgevoerd. Dat gebeurde dit jaar ook weer begin april toen er plaatselijk over de 100 mm neerslag in een week viel. Voor aanvulling van de grondwaterstanden gaat dat te snel. Als het vervolgens zes weken lang droog is en de temperaturen lopen op, krijg je een droogteprobleem. Zaaigoed komt dit voorjaar op veel plekken matig op. Met de eerste beregeningsverboden in april in Brabant zit er voor veel boeren weinig anders op dan opnieuw inzaaien of een magere oogst voor lief te nemen. Met de huidige recordhoge dieselprijzen is besproeien trouwens onbetaalbaar.

De zeer droge grond leidt er op zijn beurt toe dat de temperaturen sneller oplopen dan in een normaal voorjaar. Er valt niets te verdampen en alle zonnewarmte gaat direct zitten in het opwarmen van de lucht. Een zichzelf versterkend effect, wat ook op 25 juli 2019 mede de oorzaak was dat de maximumtemperatuur voor het eerst door het 40 graden-plafond schoot. Het opwarmende klimaat zal naar verwachting voor steeds meer problemen gaan zorgen in de drinkwatervoorziening, het is dus zaak tijdig rekening te houden met schaarste door veel zuiniger en slimmer met deze belangrijke grondstof om te gaan.

De Drinkwaterbedrijven rolden begin mei de blauwe loper uit om aandacht te vragen voor de ‘Toekomst van ons drinkwater’. Niets te vroeg, want de beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen staan onder toenemende druk. Het watersysteem loopt volgens de drinkwatersector tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag.

‘Vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens verslechtert de kwaliteit van de bronnen. Het kost steeds meer moeite en geld om voldoende en schoon drinkwater beschikbaar te hebben.’ Kortom, werk aan de winkel industrie! Er zijn genoeg technologische mogelijkheden om verstandiger met drinkwater/gezuiverd proceswater om te gaan. Een tip: laat uw licht schijnen over wat u nu al kunt doen en bezoek de Drinktec die 12 – 16 september in München gehouden wordt. Een waterverstandige, industriële toekomst is zelfs de focus tijdens deze editie. Gaat ’t zien, en investeer in nieuwe waterbesparende technologie.

Vincent Hentzepeter, hoofdredacteur

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark