Waterprofessionals moeten kennis op peil houden

Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Waterprofessionals moeten kennis op peil houden

De drinkwatervoorziening digitaliseert snel. Daarom moet iedereen in de watersector zich blijven bijscholen, ­benadrukken Martijn Bakker (Royal HaskoningDHV) en Jawairia Ahmad (PAO Techniek en Management). “In plaats van waterexperts-met-kennis-van-automatisering hebben we ICT’ers-met-kennis-van-water nodig.”

Tekst: Alinda Wolthuis | Fotografie: Marco Vellinga

Geen thema zet Nederland internationaal zo op de kaart als de omgang met water. En zo dynamisch als water is, zo dynamisch is ook de kennisontwikkeling over water. Martijn Bakker weet daar alles van. Hij werkt al 25 jaar aan slimme oplossingen voor watersystemen en volgt de ontwikkelingen op de voet. In maart 2022 organiseert hij een tweedaagse cursus voor PAOTM. Onderwerp is de digitalisering van de drinkwatervoorziening. “Samen met experts van bijvoorbeeld de TU Delft en Microsoft, behandelen we de toepassing van machine learning, digital twins en serious gaming in het drinkwaterbedrijf. En we staan stil bij de dataveiligheid en de cybersecurity: hoe veilig is de cloud en kunnen we daar straks nog wel omheen?”, vertelt hij.

Article image of: Waterprofessionals moeten kennis op peil houden
“De toekomst van de drinkwatervoorziening ligt in de cloud”
Martijn Bakker, Royal HaskoningDHV

Onontkoombaar

Bakker stelt vast dat ICT steeds dominanter wordt in de drinkwatervoorziening. “Vroeger moest je vooral veel kennis van water hebben en een beetje van automatisering, nu moet je ICT’er zijn met kennis van water. Digitalisering is cruciaal voor het optimaliseren van het watermanagement.” Digitalisering is ook onontkoombaar geworden doordat de kennisdragers met pensioen gaan. “Het is zo goed als onmogelijk om nieuwe mensen te werven die over dezelfde hoeveelheid kennis beschikken. We hebben het namelijk over kennis die in tientallen jaren is opgebouwd en die vaak onvolledig in systemen is vastgelegd. Tel daarbij op dat mensen tegenwoordig minder lang in dienst blijven van een onderneming en je begrijpt dat slimme controle- en monitoringsystemen noodzakelijk zijn. Die maken het ook meteen mogelijk om met minder mensen méér pompstations aan te sturen.”

Veiligheid

De toekomst van de drinkwatervoorziening ligt in de cloud, zegt Bakker. Toch zijn drinkwaterbedrijven nog terughoudend om over te stappen op de cloud. “Ik begrijp dat wel: het is vitale infrastructuur en drinkwaterbedrijven willen die beschermen. Je moet er ook niet aan denken dat ze gehackt worden! Maar in de toekomst zullen bepaalde applicaties niet meer buiten de cloud beschikbaar zijn, wat de overstap onvermijdelijk maakt. Het gaat er dus om, dat ICT-infrastructuur van de drinkwatervoorziening aan de allerhoogste veiligheidsstandaarden voldoet.” Zelf is Bakker overtuigd dat de cloud een verantwoorde keuze is, maar hij begrijpt dat het eisen stelt aan de organisatie van drinkwaterbedrijven; de ICT-kennis moet omhoog.

“Ons waterprogramma is thematisch opgebouwd en sluit steeds aan bij de actualiteit”
Jawairia Ahmad, PAO TM

Actueel

De digitaliseringscursus is onderdeel van het waterprogramma van PAOTM. “Ons waterprogramma biedt cursussen over alle aspecten van de watercyclus”, zegt Jawairia Ahmad. “We delen die in naar vier thema’s: oppervlaktewater, drinkwater, afvalwater en water in de circulaire economie. De cursus digitalisering gaat bijvoorbeeld over de drinkwatervoorziening, en heeft een lijn naar andere cursussen binnen dit thema.” Ieder jaar kijkt PAOTM wat binnen de verschillende thema’s actueel is. Ahmad: “We stellen de cursus samen op basis van de laatste ontwikkelingen en nieuw onderzoek en innovatie. Daardoor kunnen deelnemers steeds verder bouwen aan hun kennis en zo van meerwaarde zijn voor hun werkgever.” Aansluitend op de thema’s biedt PAOTM ook gratis webinars aan met de topexperts in hun vakgebied. “Die gaan in op actuele ontwikkelingen in de watersector, zoals de klimaatverandering of de komst van nieuwe typen verontreiniging in het oppervlaktewater.”

Article image of: Waterprofessionals moeten kennis op peil houden
Article image of: Waterprofessionals moeten kennis op peil houden

Gidsland

De ruim 100 cursussen van PAOTM zijn gericht op Nederland en Vlaanderen. Doelgroepen voor de cursussen op het gebied van watertechnologie zijn waterschappen, drinkwaterbedrijven, industrie en Rijkswaterstaat. Jawairia Ahmad: “We hebben zo’n 1500 Nederlandstalige cursisten. Maar we krijgen steeds meer vragen uit het buitenland. Want wat hier speelt, speelt wereldwijd en Nederland is toch voor veel landen een gidsland op het gebied van watermanagement. Daarom gaan we ook Engelstalig aanbod ontwikkelen. Deze trainingen zullen wel een ander karakter krijgen, want de cursussen in Nederland zijn klassikaal, met veel aandacht voor interactie en met kleine groepen. Voor het buitenland ontwikkelen we andere formats. Maar we zullen daar ook weer kennis ophalen die we in Nederland kunnen gebruiken. We zien er naar uit!” Dat geldt ook voor Martijn Bakker, die in maart aan de start staat. “Het is hartstikke leuk om samen met collega-experts deze cursus te ontwikkelen en zo bij te dragen aan optimalisatie van het waterbeheer.” ●

Aanmeldenicon.arrow--dark

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijvenicon.arrow--dark