Wanneer pas je nu een busmotorpomp toe?

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
37 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Wanneer pas je nu een busmotorpomp toe?

Een busmotorpomp wordt vaak gezien als een mooie maar dure oplossing voor het veilig verpompen van vloeistoffen met gevaarlijke eigenschappen. Ook omdat het werkingsprincipe niet bij iedereen bekend is, wordt meestal gekozen voor een magnetisch aangedreven pomp. Met name voor toepassingen waar mechanical sealpompen gezien worden als een mogelijk risico voor de omgeving.

Waar zitten de verschillen tussen de busmotorpomp en de magneetgedreven pomp en is de busmotorpomp wel echt zo duur?

Een busmotorpomp (canned motor pump) is ontworpen om veilig gevaarlijke vloeistoffen te verpompen.

De busmotorpomp is in de vijftiger jaren uitgevonden door een Amerikaanse pompen- fabrikant die vervolgens de licenties verkocht aan verschillende belangstellenden. Met name de Japanse markt bleek geïnteresseerd.

De busmotorpomp werd daar voor de chemische en petrochemische industrie in het aardbeving-gevoelige Japan als een uiterst veilige oplossing gezien voor het emissievrij verpompen van de meest uiteenlopende gevaarlijke chemische vloeistoffen onder de meest zware en kwetsbare omstandigheden.

Het grote verschil tussen een busmotorpomp en een magneetgedreven pomp is dat bij de busmotorpomp de elektrische aandrijving volledig geïntegreerd is in de pomp. De grote voordelen van een busmotorpomp boven magneetgedreven pompen en mechanical sealpompen zijn:

– Volledig emissievrij met een dubbele insluiting van de te verpompen vloeistof (second containment), geschikt voor het verpompen van explosieve, toxische, corrosieve of ontvlambare vloeistoffen. Bedrijfszeker en duurzaam.
– Aanzienlijk compactere pomp-motorcombinatie, kleinere voetprint, lichter in gewicht en geen behoefte meer aan (aanvullende) uitlijning van de pomp met zijn aandrijving.
– Geen smeerolie meer nodig. De pomp wordt gesmeerd en gekoeld door de eigen te verpompen vloeistof.
– Aanzienlijk minder pomponderdelen, dus onderhoud sterk vereenvoudigd en verminderd.
– Significante reductie van het geluids- en vibratie-niveau.

Niets ten nadele van magneetgedreven pompen. Ook deze maken al ruim 30 jaar onderdeel uit van ons leveringsprogramma. Juist bovengenoemde argumenten rechtvaardigen de keus voor de busmotorpomp. Daarmee bieden de busmotorpompen optimale veiligheid voor mens en milieu, maximale levensduur tegen een minimum aan onderhoud (qua tijd en kosten) en dus een zeer interessante cost of ownership.

Hermag busmotorpomp 100% lekvrij
PromoTec levert al decennia lang busmotorpompen en wij komen nog steeds busmotorpompen tegen die ruim 30 jaar geleden door ons geleverd en nog altijd in bedrijf zijn. Dus hoezo zijn busmotorpompen een dure oplossing voor maximale veiligheid en levensduur en minimaal onderhoud? In termen van life cycle costs is dit zeker niet het geval.

Onze Hermag canned motor (busmotor) centrifugaalpompen voldoen aan de EN–ISO 15783:2003 “Centrifugaalpompen zonder afdichtingen – Klasse II – Specificatie” en zijn o.a. leverbaar conform de EN-ISO 2858 norm, die staat voor “Centrifugaalpompen met axiale inlaat (toelaatbare druk 16 bar) – Aanduiding, nominaal werkpunt en afmetingen”. Dat betekent dat de pomp uitwisselbaar is met traditionele chemienorm centrifugaalpompen met een mechanische afdichting en met vele magneetgedreven centrifugaalpompen.

Ook zijn de Hermag pompen leverbaar overeenkomstig de API 685 norm en volgens ATEX 2014/34/EU voor gebruik binnen een explosieve atmosfeer (Ex II G Ex d IIc T4).

Lees meer op de Hermag productpagina.

Geschreven door

Logo van:Wanneer pas je nu een busmotorpomp toe?

PromoTec B.V.

Pompspecialist in asafdichtingsloze, lekvrije industriële pompen, breed programma aan werkingsprincipes, eigen service afdeling, deskundig advies. Lees meer