Biogas een gasmengsel bestaande uit hoofdzakelijk methaan en koolstofdioxide, ontstaat als gevolg van vergisting van organisch materiaal. Omdat productie van biogas de uitstoot van het broeikasgas methaan in de atmosfeer beperkt, moedigt de overheid het gebruik en productie van biogas aan. De subsidieregeling duurzame energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie. Deze subsidie is ook beschikbaar voor de productie van groen gas bij riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Binnen de KROHNE productportfolio is de Optisonic 7300 ultrasone flowmeter de juiste oplossing voor biogas debietmeting waarbij tevens bepaling van het methaangehalte mogelijk is. De 2-straals ultrasone meter voorzien van titanium sensoren en innovatieve signaalverwerking, kan biogas – bekend als een gas dat moeilijk te kwantificeren is – veilig en betrouwbaar meten. De flowsensor van de Optisonic 7300 biogas is zo ontworpen dat het instrument functioneert bij atmosferische druk, waarbij waterdamp in het gas en condensatie geen invloed hebben op de meting. Door toepassing van een roestvast stalen flowsensor body is H2S corrosie uitgesloten. Een van de unieke eigenschappen van de Optisonic 7300 is het meten van het in biogas aanwezige methaangehalte, dat te bepalen is uit de door het instrument gemeten geluidsnelheid en temperatuur. Dit geeft een beter beeld van het fermentatie proces. Door aansluiting van een additionele druktransmitter, kan het standaard volume van het gas ook door de flowmeter berekend worden. Eenmaal gekalibreerd meet de Optisonic 7300 jarenlang met een meetnauwkeurigheid van 1%, zonder onderhoud of herkalibratie. De uitgebreide diagnostiek verschaft een continue monitoring van de status en het functioneren van de meting. Highlights • Betrouwbare meting van droog en nat biogas ongevoelig voor variabel CO² gehalte • Meting van methaangehalte • Geïntegreerde volumeflow berekening met optionele druksensor • Ongevoelig voor corrosieve componenten in gas zoals H2S • Brede meetrange, vanaf 0 flow; hoog nauwkeurig vanaf 1 m/s • Meetnauwkeurig: 1% van de gemeten waarde • Ex-goedkeuring voor zone 1

Geschreven door