Een nieuwe trend in veilig werken op het lab zijn voorzieningen voor het veilig verzamelen van chemisch afval. Medewerkers zich snel en gemakkelijk ontdoen van chemicaliën die vrijkomen bij de monstervoorbereiding en tijdens analyses. Neusje van de zalm op dit gebied is een kabinet dat ergonomie combineert met een beschermende ventilatietechniek en blootstelling aan dampen minimaliseert. Een stuk of wat containers in een zuurkast voor de afgedankte chemicaliën. Een krabbel erop wat erin zit. Soms niet eens voorzien van een dop, maar ‘afgesloten’ door een prop watten. Veel labs kiezen voor deze pragmatische oplossing om zich van hun chemisch afval te ontdoen. Soms staan de containers zelfs gewoon op de labtafel. Veilig is anders. Steeds meer labs beseffen dat het zo niet langer kan. De risico’s voor de medewerkers zijn te groot, terwijl het afval zelf ook niet veilig staat en een gevaar vormt voor de omgeving. Er komen dampen uit vrij, de containers kunnen omvallen en er zijn risico’s op brand. Het kan slimmer en vooral veel veiliger. DENIOS heeft een kabinet ontworpen dat puur bedoeld is voor het veilig verzamelen van chemisch afval. Dit systeem biedt werkcomfort aan medewerkers en garandeert nette en veilige opslag van het afval zelf. <b>Vlam-dam</b> Deze oplossing voor het veilig verzamelen van chemisch afval is zo ontworpen dat labmedewerkers zich eenvoudig kunnen ontdoen van chemisch afval en zelf niet aan schadelijke dampen blootgesteld worden. De rvs-unit is voorzien van enkele gesloten bassins voor plaatsing van de afvalcontainers. Zij zijn afgesloten met deksels met daarop een speciale trechter met een vlam-dam en deksel om het afval in te schenken. Medewerkers openen het deksel, gieten hun chemisch afval in de juiste container, sluiten het deksel en klaar. De basis van het ontwerp is de VARIO-Flow werkplek van DENIOS. Deze biedt bescherming tegen schadelijke dampen door middel van ejectortechniek (schone luchtsluiers). Het open front zorgt voor een maximale bewegingsvrijheid. Er is dus geen schuif-raam dat medewerkers in de weg zit bij het uitschenken van het chemisch afval in de afvalcontainers. Dankzij permanente ventilatie worden eventueel vrijkomende dampen van het chemisch afval bovendien continu afgevoerd. Zo blijft ook het laboratorium gevrijwaard van emissies. Containers staan veilig in de verdiepte bassins en kunnen nooit meer omvallen. Schoonmaken van de unit is eenvoudig. Deksel verwijderen, afvalcontainer eruit en het bassin kan gereinigd worden met een absorptiemiddel. <b>Monitoring</b> De niveaumeting van de afvalcontainer geschiedt door iSense monitoring, waarbij het restniveau digitaal wordt weergegeven op de achterwand, duidelijk zichtbaar voor de gebruiker met optisch en akoestisch alarmeringssysteem. Voor het ledigen van de geïntegreerde verzameltanks is er een ergonomisch verantwoorde methode ontwikkeld die hergebruik mogelijk maakt van de 20 liter-jerrycans. Kostenbesparend en maatschappelijk verantwoord.