Radarniveaumeter lost ­meetprobleem zuivelfabriek op

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Radarniveaumeter lost ­meetprobleem zuivelfabriek op

Tekst: Redactie Proces Media | Fotografie: VEGA

Compacte 80 GHz radarniveau­meters zijn geschikt voor hygiënische toepassingen, maar kunnen ook afvalwater gemengd met mestresiduen meten, zelfs in een schuimende tank middenin de woestijn. De meet-waarden blijven onverminderd betrouwbaar, merkt zuivelfabriek Al Rawabi Dairy in de Verenigde Arabische Emiraten.

Op de locatie Al Khawaneej in de Verenigde Arabische Emiraten verzuivelt Al Rawabi Dairy dagelijks 275.000 liter melk. De zuivelfabriek produceert melk, yoghurt en functionele melkproducten. Vanwege de hoge buitentemperatuur wordt elke processtap nauwlettend bewaakt. Om te voldoen aan de hoge kwaliteits- en hygiëne-eisen zijn betrouwbare meetinstrumenten nodig. Daarom werkt Al Rawabi Dairy sinds een paar jaar samen met VEGA, specialist in druk- en niveaumeettechniek. Als eerste werd de Vegabar sensor bij wijze van proef geïnstalleerd. De eenvoudige bediening en de goede meetresultaten bevielen meteen.

Afvalwater

Ook bij de afvalwaterbehandeling van de zuivelfabriek bleek VEGA een belangrijke rol te kunnen spelen. Bij Al Rawabi wordt namelijk niet alleen het gebruikelijke proceswater gezuiverd, maar ook een slibachtige massa uit de mest van de koeienstallen. Hierdoor ontstaat veel schuim in het afvalwater, waardoor zowel een ultrasoon sensor als een hydrostatische niveausensor van een andere fabrikant het lieten afweten. De niveaumeter die werd gebruikt als overvulbeveiliging bereikte al snel zijn grenzen. Vooral het schuim, maar ook de warmte van zonnestraling (het systeem staat immers midden in de woestijn), condens en turbulentie van de enorme roerwerken op de bodem van de tank zorgden voor problemen bij de meetapparatuur. De ultrasoon meting leverde onbetrouwbare waarden op, terwijl de daarna geplaatste hydrostatische sensoren vanwege het zware slib op de bodem van de tank steeds gereinigd moesten worden.

Radartechnologie

De radar niveaumeters van VEGA boden uitkomst onder deze extreme omstandigheden. VEGA ontwikkelt al 30 jaar sensoren voor radar niveaumeting, maar door de introductie van de Vegapuls-sensoren met een zendfrequentie van 80 GHz zijn de metingen nog een slag betrouwbaarder geworden. Omdat het zendsignaal sterker focust, zijn de ontvangen meet- en stoorsignalen beter van elkaar te scheiden. Dat maakt het meetproces veel betrouwbaarder en eenvoudiger. Veel meet­applicaties die vroeger onmogelijk leken, kunnen met de 80 GHz techniek wel uitgevoerd worden. De kosten van een radarmeter zijn intussen ook sterk gedaald. Dit heeft te maken met de nieuw ontwikkelde radarmicrochip, die het hart van de sensor vormt. De microchip maakt de sensor niet alleen zeer compact, maar prijstechnisch ook interessanter. Kostentechnisch is het nu mogelijk om de traditionele ultrasoon sensoren te vervangen door een standaard radar niveaumeter.

Article image of: Radarniveaumeter lost ­meetprobleem zuivelfabriek op

Voordelen

Belangrijk voor de toepassing in de afvalwaterbassins bij Al Rawabi is dat de 80GHz-radarserie niet beïnvloed wordt door externe omstandigheden. De radarsensor is ongevoelig voor temperatuurschommelingen, vacuüm of hoge druk en heeft ook geen last van vuil en verontreiniging. Dit maakt de niveausensoren vrijwel slijtage- en onderhoudsvrij. Juist deze eigenschappen maakten ze ideaal voor toepassing in de afvalwaterbehandelingsinstallatie van de zuivelfabriek in de woestijn.

Overstroombeveiliging

De beste oplossing voor de omstandigheden was de Vegapuls C21. Dit is een nieuwe, compacte IP68-radarniveausensor met 80GHz-technologie. Het meetinstrument beschikt over een vaste kabelaansluiting, zodat het is beschermd tegen overstroming. Dit biedt belangrijke voordelen boven ultrasoon sensoren. Die worden vaak beschermd door mechanische overstromings­hulzen, maar die worden snel vuil en hebben dan een negatieve invloed op de betrouwbaarheid van de meting. Bovendien hebben ultrasoon meters last van veranderingen in de geluidslooptijd bij stijgende temperaturen, bijvoorbeeld door zonnestraling. Ook daarvan zijn onnauwkeurige niveauwaarden het gevolg.

Betrouwbaar meten

Installatie en inbedrijfstelling van de Vegapuls C21 was dankzij bluetooth kinderspel. Het onderhoudsteam van de installatie kon de sensoren draadloos – dus op een willekeurige smartphone of tablet – in bedrijf stellen en diagnosticeren. Bediening vanaf een afstand kan tot maximaal 25 meter. Eenmaal in bedrijf viel op dat de meetresultaten meteen stabiel waren. Door de geoptimaliseerde signaalverwerking kunnen de radarsensoren verstoringen onderdrukken die ontstaan door aangroei op het antennesysteem. Al met al is Al Rawabi Dairy zeer tevreden met de sensoren van Vega. Daarom worden er inmiddels nog meer sensoren van de nieuwe serie compacte meet­instrumenten ingezet op de productieafdeling, waar extreme hygiënische eisen worden gesteld. Een Vegabar 38 druksensor verzorgt er bijvoorbeeld de niveaumeting in een van de enorme melkopslagtanks. ●

Article image of: Radarniveaumeter lost ­meetprobleem zuivelfabriek op

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijvenicon.arrow--dark