Gevaarlijke stoffen op een juiste wijze opslaan, is belangrijk voor het milieu en de veiligheid van mensen. Je moet er niet aan denken dat chemicaliën de grond in lekken of tot een incident of ongewoon voorval leiden. De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) kent diverse richtlijnen voor het opslaan van en daarmee samenhangende activiteiten met gevaarlijke stoffen. Twan van den Heijkant, senior adviseur Contracten & Vergunningen bij Antea Group, is betrokken bij het opstellen van meerdere PGS-en ‘nieuwe stijl’ en inmiddels herziene, geactualiseerde PGS’en. In 2016 en 2017 heeft hij vele PGS 15-trainingen gegeven over hoe deze richtlijn moet worden geïnterpreteerd. Zijn opdrachtgever is NEN. Van den Heijkant deelt in NENMagazine zijn kennis en visie over richtlijnen en voorschriften met betrekking tot tankinstallaties en de opslag van chemicaliën. Ook geeft hij toelichting op de nieuwe trainingen die op de agenda staan.