Effectieve manieren voor energiebesparing bij stoomproductie

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
180 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Effectieve manieren voor energiebesparing bij stoomproductie

Het is misschien wel actueler dan ooit: hoe bespaar je energie in het productieproces? Stoom is een zeer veel gebruikte energiedrager in de industrie en het grootste deel daarvan wordt opgewekt met gas. Maar liefst 75% van de potentiële energiebesparing in de industriële sector is gerelateerd aan motoren en stoominstallaties.

De meest effectieve energiebesparingsmaatregel
In de afgelopen jaren is er in het project Steam Up op grote schaal onderzoek gedaan naar het optimaliseren van stoomproductie. De vernieuwing van een stoomketel bleek de meest effectieve ingreep om energie te besparen. Dat komt onder andere doordat veel bestaande stoomketels te groot en te inflexibel zijn voor de gewenste productie en dat is niet efficiënt.

De vervanging van een nieuwe stoomketel wordt vaak te lang uitgesteld door de hoge aanschaf kosten. Terwijl een nieuwe stoomketel efficiënter werkt en dus ook lagere stookkosten heeft. Al jaren zijn er elektrische modellen op de markt, die met de stijgende gasprijzen en naderende klimaatdoelen ook een steeds vaker gemaakte keus lijken te worden. Bij het elektrische opwekkingsproces verlies je geen energie via het rookgaskanaal. Bij gasgestookte modellen is dat gemiddeld zo’n 10%.

Die elektrische modellen zijn over de afgelopen tien jaar ook weer verder ontwikkeld en verbeterd. De nieuwste generatie elektrische stoomketel van Scharff Techniek, die in 2022 werd gelanceerd, vormt een nieuwe prestatieklasse op het gebied van rendement, vermogensafstemming en ruimtebesparing. Op dit moment zijn er financiële regelingen die de aanschaf van elektrische stoomketels goedkoper kunnen maken.

Besparen door onderhoud
Besparingen hebben ook te maken met het uitvoeren van regelmatig onderhoud. Terwijl de technische ervaring en kennis van stoominstallaties in bedrijven sterk af neemt, net als het aantal technische werknemers.

Op onze website zijn verschillende nieuwsberichten te vinden waarin wij het belang van onderhoud uitleggen. Via het stoomplatform worden VPS-opleidingen aangeboden om het vakmanschap van medewerkers in de stoomtechniek te verbeteren en te waarborgen.

Kleine ingrepen om te besparen
Tot slot zijn er een aantal concrete maatregelen die kunnen worden toegepast om energie te besparen zonder de stoomketel te vernieuwen. Dit kan oplopen tot zo’n 25%.

– verlagen van de stoomdruk (circa 2% energiebesparing per bar)
– gebruikmaken van een zuurstofmeting in het rookgas en deze gebruiken in de brander regeling
– de ketel, leidingen en appendages zo goed mogelijk isoleren
– zo veel mogelijk restwarmte terugwinnen uit rookgassen en spuiwater om het ketelwater op te warmen
– de stoomketel uit of standby zetten als er langere tijd geen stoomvraag is
– regelmatig controleren van condenspotten in de stoomleidingen

Steam Up project
Aan de hand van audits bij verschillende branches en bedrijven in Nederland (ook elders in Europa), wil het project de kloof overbruggen tussen adviezen en de daadwerkelijke uitvoering van besparende maatregelen. Dankzij het project zijn er verschillende case studies gepubliceerd. Daarnaast zijn er hulpstukken verschenen om inzicht te krijgen in de voordelen en uitdagingen bij het toepassen van besparende maatregelen. Alle stukken die zijn gepubliceerd tijdens het project zijn terug te vinden op de website van Steam Up.

Website Scharff Techniek icon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:Effectieve manieren voor energiebesparing bij stoomproductie

Scharff Techniek BV

Scharff Techniek is specialist op het gebied van stoom. Wij leveren en installeren: Elektrische Stoomketels Gasgestookte Stoomketels en Stoomgeneratoren Thermische Olieketels Toepassingen voor Clean Steam Verhuur (elektrische) stoomketels Waterontharders en... Lees meer