Waarborg voor het veilig werken met gevaarlijke stoffen door de functionaliteit van bedrijfsmiddelen continu te inventariseren.</b> Bij het ‘Denios Connect’ principe wordt de connectie gelegd met het bedrijfsmiddel om de functionaliteit van de specifieke aspecten, die uw veiligheid als ook de veiligheid van de directe omgeving waarborgen, continue te inventariseren. Anders dan bij de huidig bekende monitoringsystemen, die zijn ontwikkeld onder de noemer ‘Industrie 4.0’, ligt de prioriteit van de iMeasure Technology bij het creëren van een hoger veiligheidsniveau in een risicovolle omgeving of specifiek geconditioneerde ruimtes. Door gegevens binnen organisaties uniform inzichtelijk te maken en de toegankelijkheid individueel te bepalen op basis van verantwoordelijkheden, is er sprake van een real time risico-inventarisatie-systeem met meetcriteria zoals: <ul><li>Functiecontrole afzuigsystemen</li> <li>Functiecontrole luchttoevoer</li> <li>Temperatuurcontrole</li> <li>Lekkagedetectie</li> <li>Deeltjesmeting</li> <li>Branddetectie</li> <li>Gasdetectie</li></ul>