De Jongia Jet mixer: de oplossing voor Poeders oplossen!

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
19 december 2022
Article image of: De Jongia Jet mixer: de oplossing voor Poeders oplossen!

De Jet mixer: de oplossing voor oplossen

De Jet mixer is een efficiënte poederoplosser, ontworpen voor ergonomisch gebruik en is onderhoudsvriendelijk. Voornamelijk klanten in de voedingsmiddelenindustrie doen hier hun voordeel mee en gebruiken de Jet mixer voor het oplossen van verschillende poeders in vloeistof. Maar op welk moment in het aanvraagproces van de klant adviseert Jongia Mixing Technology het toepassen van de Jet mixer?

Wanneer de Jet mixer in te zetten

Een Jet mixer is de ideale oplossing wanneer een bepaald poeder moet worden toegevoegd aan een vloeistof wat niet ín de tank gebeurt, maar in het proces ervoor, of wanneer bijvoorbeeld één soort poeder verdeeld moet worden over meerdere tanks. Wanneer een klant, voor uiteenlopende producten, poeders in vloeistof wil oplossen, onderzoekt Jongia Mixing Technology op welke manier dit het beste kan. Want om welke poeders gaat het? Is het systeem van de klant wel geschikt voor dit mengproces? En welke pomp is er nodig? Bij de Jet mixer komt daar echter nog een extra vraag richting de klant naar voren: hoe is het leidingwerk áchter de Jet mixer? Wanneer het volume in de tank toeneemt, ontstaat er namelijk een statische druk. De venturi kamer (waar het poeder in wordt aangezogen) heeft het voordeel dat hij het poeder inbrengt, maar dat gaat ten koste van de druk. Na de venturi kamer is de druk dus lager dan ervoor. Het leidingsysteem van de klant moet daarom passend zijn: de druk die uit de venturi kamer komt moet altijd groter zijn dan de weerstand die de vloeistof onderweg naar de tank tegenkomt.

Testunits van grote waarde

Er is niet van alle poeders bekend wat ze doen wanneer ze worden gemengd met een bepaalde vloeistof. Daarnaast zijn er veel verschillende soort poeders in nog meer gradaties en korrelgrootte. De testunits van Jongia Mixing Technology zijn voor het onderzoek naar de perfecte oplossing heel belangrijk en nuttig. Tijdens een test komen namelijk de aandachtspunten naar voren. Hierbij is te denken aan de doorloop van het poeder of wat de viscositeit is van het product. Waar nodig adviseert Jongia Mixing Technology aan de hand van deze tests aanpassingen aan de installatie van de klant.

USP’s Jet mixer

Een groot voordeel van het gebruik van de Jet mixer is dat poeder op vloerniveau gestort kan worden. De klant hoeft niet op hoogte te werken om bijvoorbeeld met een bigbagsysteem bovenop de tank het poeder te doseren. Naast dat het ergonomisch verantwoord is om het mengproces te verrijken met een Jet mixer, hoeft er minder gesleept te worden met de poeders, is het gemakkelijk om nat en droog van elkaar te scheiden en is er minder stofvorming. Omdat het poeder niet rechtstreeks in de tank wordt gestort is er ook de keuze om het poeder toe te voegen op een plek waar het de klant het beste uitkomt, afhankelijk van waar de Jet mixer wordt gepositioneerd. Tevens is de machine onderhoudsvriendelijk. Klik hierop voor meer info: https://www.jongia.com/nl/categorie/producten/roerelementen/jet-mixer-nl/

Meer weten?

Het proces van het probleem naar de oplossing is altijd gespecificeerd per klant. Jongia Mixing Technology beschikt over alle kennis en ervaring om u op dit gebied breed te adviseren. Heeft u vragen? Neem dan vooral contact met ons op via ons emailadres.

Geschreven door

Jongia Mixing Technology

Lees meer