Brady Corporation biedt duurzame leidingmerkers, veiligheidspictogrammen, CLP-labels en zoneafbakening aan waarmee bedrijven in een handomdraai conforme, veilige en efficiënte werkplaatsen kunnen creëren. <b>Conform</b> Door de duurzame leidingmerkers, veiligheidspictogrammen, CLP-labels en zoneafbakening van Brady te gebruiken, kunnen bedrijven beantwoorden aan de Richtlijnen van de Europese Unie, met name Richtlijn 89/391/EEG ter bevordering van de veiligheid voor de werknemers, Richtlijn 92/58/EEG die werkgevers verplicht veiligheidspictogrammen te gebruiken en Verordening (EG) Nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen (CLP), en aan de nationale wetgeving. Brady’s veiligheidssignalisatie is ook afgestemd op de specificaties vermeld in de bijlagen van Richtlijn 92/58/EEG. <b>Veilig</b> Veiligheidspictogrammen, leidingmerkers, CLP-labels en zoneafbakening informeren of waarschuwen werknemers over mogelijke gevaren daar waar dit het meest nodig is. Vermijd botsingen tussen voetgangers, vorkheftrucks en andere voertuigen door rijstroken duidelijk af te bakenen. Laat werknemers en eerstehulpdiensten weten welke leidingen of chemische recipiënten een gevaarlijke inhoud hebben en breng verbods-, waarschuwings-, gebods-, evacuatie- en brandpictogrammen aan om ongevallen op de werkvloer te voorkomen. <b>Efficiënt</b> Naast conformiteit en veiligheid kunnen zoneafbakening, leidingmerkers en veiligheidspictogrammen ook de efficiëntie op de werkvloer positief beïnvloeden. Ze kunnen werknemers informeren over de locatie van de benodigde tools of over welke beschermingsmiddelen ze moeten dragen. Verder kan ook de snelheid en efficiëntie van onderhoudsteams verbeterd worden door duidelijk aan te geven welke kleppen welke leidingen bedienen, en door de inhoud, de stroomrichting en de begin- en eindpunten van de leidingen aan te duiden. Maak uw werkplaats conform met de duurzame leidingmerkers, veiligheidspictogrammen, CLP-labels en zoneafbakening van Brady. Bekijk praktijkvoorbeelden in onze gids ”16 tools voor een veilige en efficiënte werkplaats”.