Op 7 november 2018 openden Jos Keurentjes, lid van de Raad van Bestuur van TNO, en Jack van der Hoek, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland het nieuwe laboratorium voor zeewier processing bij ECN part of TNO in Petten. Zeewier biedt enorme mogelijkheden om als duurzame bron een groot aandeel te spelen in de energietransitie. Wereldwijd is dit het eerste laboratorium dat zich op deze schaal (50 kilo zeewier nat per dag) helemaal richt op zeewierverwerking. De ingebruikname van dit laboratorium is een eerste stap naar verdere ontwikkeling van technologieën voor het omzetten van deze biomassa naar groene brand- en grondstoffen. In het lab wordt het zeewier uit elkaar gehaald en gesplitst in suikers, eiwitten en mineralen waarna deze worden opgewerkt tot halffabricaten. Voorbeelden van producten die in het lab geproduceerd kunnen worden zijn grondstoffen voor brandstoffen, grondstoffen voor duurzame plastics, grondstoffen voor textiel, zoetstoffen, antioxidanten en mineralen. Met de Noordzee als potentiële ’zeewier-schuur’ kan de Nederlandse industrie een prominente rol spelen in de ontwikkeling van deze nieuwe, duurzame bron voor voedsel, grondstoffen en energie. Grootschalige zeewierproductie op 8% tot 9% van het Nederlands deel van de Noordzee (dat is ongeveer 5000 km2) kan in potentie 350 PJth (petajoule) qua energiehoeveelheid opleveren (dat is ongeveer 85% van wat huishoudens in Nederland per jaar verbruiken en 10% van het totale energieverbruik in Nederland). Het nieuwe laboratorium wordt onderdeel van het Nationaal Zeewier Programma in wording. Het stelt TNO in staat om samen met bedrijven en andere kennisinstellingen een impuls te geven aan de energietransitie en de vergroening van de chemiesector. ECN part of TNO voert samen met het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) en de WUR het project ‘Plantaardige Biomassa uit Zee’ uit voor Provincie Noord-Holland. De Provincie verleent €300.000 subsidie aan het project.