Wettelijke keuringen en herkeuringen door PENKO

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Wettelijke keuringen en herkeuringen door PENKO

De definitie van een weegsysteem is: “een meetinstrument dat dient om de massa van een lichaam te bepalen door gebruik te maken van de werking van de zwaartekracht op dit lichaam”. Weegsystemen moeten in Nederland voldoen aan de Metrologiewet, een wet die op zijn beurt weer gebaseerd is op de Europese richtlijnen voor niet automaten 2014/31/EU “over de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten over het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen” en voor automaten 2014/32/EU “betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van meetinstrumenten”. Alle weegsystemen die gebruikt worden voor onder andere handelstransacties, het vullen en/of controleren van voorverpakte goederen alsmede medische en farmaceutische doeleinden moeten niet alleen aan de wettelijke eisen voldoen maar bovendien gekeurd en van de nodige verzegelingen, opschriften en merktekens voorzien zijn. Om een dergelijke keuring uit te mogen voeren moet men bevoegd zijn. PENKO kon voor zijn klanten al wettelijk vereiste herkeuringen, bijvoorbeeld na het uitvoeren van een reparatie, verzorgen. Nu mogen in heel Europa bij opleveringen CE keuringen, inclusief de eerste, uitgevoerd worden inclusief het aanbrengen van de vereiste verzegelingen en merktekens. Bijzonder is, dat zowel niet-automatische, zoals plateau’s en weegbruggen, als automatische, denkt u aan vulinstallaties en controlewegers, door PENKO gekeurd mogen worden. En dat allemaal tot een maximaal gewicht van 60 ton.

Geschreven door

Logo van:Wettelijke keuringen en herkeuringen door PENKO

PENKO Engineering B.V.

PENKO Engineering B.V. legt zich toe op het ontwikkelen, maken en technisch ondersteunen van bijzonder betrouwbare weeginstrumenten en besturingen, werkend met hoge snelheid, hoog inwendig oplossend vermogen en een hoge... Lees meer