Wereldprimeur: PVC-U leidingsysteem geschikt voor IR-lassen

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
43 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Wereldprimeur: PVC-U leidingsysteem geschikt voor IR-lassen

EPE – GF Piping Systems had recentelijk een wereldprimeur: ‘s werelds eerste PVC-U leidingsysteem dat infrarood te lassen is. De voordelen ten opzichte van verlijmen zijn duidelijk. Een zeer betrouwbare verbinding, met slechts een kleine lasril, waar-bij geen oplosmiddelen gebruikt worden. En het mooie is, elke verbinding krijgt een lasprotocol om de laskwaliteit te controleren en te borgen. Over betrouwbaarheid gesproken…
Het onlangs geïntroduceerde IR PVC-U leidingsysteem combineert twee expertises van GF. Ten eerste het hoogwaardige PVC-U leidingsysteem dat al sinds 1955 continu wordt door-ontwikkeld. De andere expertise is de in decennia opgebouwde ervaring en kennis van infra-roodlassen. Infrarood (IR) lassen is een vorm van stomp- of spiegellassen met dat verschil dat de fitting, buis of afsluiter niet tegen de lasspiegel wordt gedrukt. De opwarming gebeurt via infrarood straling waardoor er een contactloze opwarming ontstaat. De voordelen zijn een veel kleinere lasril en een 100% homogene verbinding (dus geen kans op uitvloeiing van vervuilende elementen die bij het lassen zijn ontstaan in de verbinding).

PVC-U IR-lassen heeft een aantal specifieke voordelen ten opzichte van PVC-U lijmen. Een IR-las wordt gemaakt met een IR-lasmachine. Dit lasproces is volledig machinegestuurd, waardoor elke lasverbinding ook exact hetzelfde is. De kans op een menselijke fout (wat bij lijmen vaak gebeurt door onkunde) is bijna volledig uitgesloten, omdat de machine het werk voor je doet. Je krijgt niet alleen een zeer betrouwbare verbinding die veilig is voor mens, installatie en milieu, maar ook een veel kleinere lasril dan bij een verlijming waardoor de kans op ophoping van vervuiling binnen in de buis geminimaliseerd wordt. Een ander voordeel is dat je bij lassen geen oplosmiddelen gebruikt, waardoor er veilig gewerkt kan worden. Bo-vendien krijg je van elke las een lasprotocol zodat de laskwaliteit gecontroleerd en geborgd kan worden.

Maar misschien nog wel het meest belangrijkste: PVC-U IR-lassen biedt de unieke mogelijk-heid om PVC-U leidingsystemen in te zetten bij applicaties die in het verleden niet mogelijk waren vanwege de beperkende chemische bestendigheid van lijmverbindingen. Deze alterna-tieve verbindingstechnologie voor PVC-U leidingsystemen is daarom een baanbrekende ont-wikkeling voor onder andere de chemische procesindustrie en waterbehandeling.

Het nieuwe leidingsysteem bestaat uit infraroodlasbare PVC-U buizen, fittingen en afsluiters. Het systeem is geschikt voor een operationele druk van 16 bar. Er is geen nieuwe IR-lasmachine nodig. De bestaande IR-lasmachines kunnen softwarematig eenvoudig aangepast worden om de nieuwe IR PVC-U componenten te lassen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op!

Graag laten wij u kennismaken met de mogelijkheden van het IR-lassen van PVC-U. Wilt u een vrijblijvend advies, neem dan contact op Marc Thielsch, via telefoon (06-53576462) of e-mail ([email protected]).

Watch article video icon.arrow--dark

Geschreven door

Georg Fischer NV

Totaal leverancier van leidingsystemen Georg Fischer AG is een Zwitsers bedrijf, opgericht in 1802 te Schaffhausen. Het concern telt 16.000 medewerk(st)ers en is wereldwijd actief. Bij de divisie Piping Systems werken 7.000 medewerk(st)ers. Georg... Lees meer