Bij het comprimeren van lucht ontstaat condenswater. Een compressor zuigt bij het comprimeren namelijk omgevingslucht aan en deze lucht bevat altijd waterdamp. In deze tijd van het jaar stijgt de relatieve luchtvochtigheid en neemt de hoeveelheid waterdamp toe. Daarnaast zorgt het compressieproces sowieso al voor verhoging van de concentratie vocht. En hoe hoger de druk waarop de lucht wordt gecomprimeerd, hoe groter de hoeveelheid condenswater. Water is verreweg de grootste vervuiler in een persluchtsysteem. Het veroorzaakt in de praktijk dan ook de meeste problemen. Daarbij valt te denken aan: - schade of storingen aan apparatuur (cilinders, ventielen, gereedschap, enz.) - corrosie of bevriezing van persluchtleidingen - productverontreinigingen door druppels of als gevolg van bacteriegroei Serieuze redenen om uitsluitend met gedroogde perslucht te werken! Hoe condens te voorkomen? Condenswater in perslucht kan worden verwijderd door het gebruik van een persluchtdroger. Welk soort droger voor uw toepassing het beste geschikt is, hangt af hoe koud de perslucht in uw proces kan worden en welk drukdauwpunt u voor uw toepassing nodig hebt. Een specialist kan u adviseren wat u het beste kunt doen met vochtige perslucht.

Geschreven door
Persluchtcondenswater