Verbeteren van de werking van doseerpompen

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Verbeteren van de werking van doseerpompen

In de meeste gevallen die we tegenkomen, worden doseerpompen als nauwkeurig beschouwd omdat er op basis van de theorie vanuit wordt gegaan dat een bekende pompbeweging tot verplaatsing van een bekende hoeveelheid gedurende een bekende tijd leidt, met als resultaat een bekende afgegeven hoeveelheid. In de praktijk is die nauwkeurigheid echter nooit heel hoog en zijn afwijkingen van 10-15% gebruikelijk. Dergelijke onnauwkeurigheden ontstaan als gevolg van een groot aantal veranderende omstandigheden in het proces, zoals:
1. de temperatuur;
2. mogelijke drukfluctuaties;
3. de ‘insluiting’ van lucht; en
4. de slijtage van onderdelen.

Elk van deze factoren kan een onnauwkeurigheid in de verwachte volumeverplaatsing als gevolg van een pompbeweging veroorzaken. Een combinatie van deze factoren kan leiden tot behoorlijk grote meetfouten, wat een slechtere nauwkeurigheid en inconsistentie tot gevolg heeft.

Hoe kan die nauwkeurigheid verbeterd worden?

Optie 1) Zet een Bronkhorst flowmeter tussen de pomp en het proces
Door een flowmeter tussen de pomp en het proces toe te voegen, kan op basis van de informatie uit de flowmeter de snelheid van de pomp aangepast worden. Dit wordt doorgaans geregeld met een analoog 4…20 mA of soortgelijk uitgangssignaal van de flowmeter naar een afzonderlijke PID-regelaar die het signaal van het werkelijke debiet vergelijkt met het gewenste debiet. De elektronische regelaar kan vervolgens de snelheid van de pomp aanpassen om de gewenste dosering of het gewenste debiet te verkrijgen.

Met deze oplossing worden de problemen in de oorspronkelijke oplossing deels verholpen, maar er kunnen zich wel andere problemen voordoen:
– een traag debietsignaal als gevolg van het filteren van het signaal in de PID- regelaar
– een trage reactie van de pomp als gevolg van extra besturingsrelais;
– een grotere complexiteit door extra onderdelen;
– het kan lang(er) duren voordat er een stabiel debiet is gerealiseerd;
– er moeten extra kosten worden gemaakt voor de meter en de PID-regelaar.

Optie 2) Directe meting van de mass flow met een Bronkhorst flowmeter met geïntegreerde PID-regelaar
Een andere mogelijke oplossing is het gebruik van een instrument om de mass flow direct te meten met een flowmeter met geïntegreerde PID-regelaar die een pomp kan aandrijven waarmee de gewenste dosering of het gewenste debiet wordt gerealiseerd. Met deze oplossing hoeft de pomp niet in het aansturingssysteem geïntegreerd te worden. Wanneer een bepaalde waarde op de massflowmeter wordt ingesteld, wordt de pomp tot de gewenste dosering of het gewenste debiet aangedreven. Deze oplossing biedt een aantal voordelen, zoals:

• een rechtstreekse regeling van de doorstroming;
• mass flow dosering is druk- en temperatuursonafhankelijk, in tegenstelling tot de
volumetrische dosering wanneer alleen een pomp wordt gebruikt;
• een nauwkeurige opbrengst met minder pompproblemen dan doorgaans gebruikelijk is;
• een alarmfunctie bij een laag debiet;
• preventief onderhoud op basis van prestaties van de pomp in de loop van de tijd;
• een consistente meting van het debiet op basis van feitelijke (en niet van de veronderstelde) gegevens.

Van deze voordelen kunnen veel en uiteenlopende sectoren profijt hebben:
Deze toepassing is bijvoorbeeld effectief in alle gevallen waarin vloeistof in houders wordt verdeeld waarbij een kwaliteitscontrole vereist is en waar die kwaliteitscontrole gewoonlijk op een klein percentage van de houders wordt uitgevoerd om de algemene compliance te waarborgen. Als er een massflowmeter gebruikt wordt om de dosering te regelen, leidt dit tot een optimale kwaliteitscontrole van het product en is daarvoor minder mankracht nodig.

Bij het doseren van additieven, industriële chemicaliën of mengvloeistoffen kan het resultaat van de toepassing sterk verbeterd worden als het debiet van het additief wordt geregeld en bekend is hoe groot dat debiet is.
Deze oplossing is ook geschikt voor de kunststofsector.

Meer zien icon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:Verbeteren van de werking van doseerpompen

Bronkhorst Nederland BV

Bronkhorst High-Tech biedt het meest uitgebreide productenpakket aan thermische en coriolis Mass Flow Meters en Controllers ter wereld. De producten zijn beschikbaar voor toepassingen in laboratoria, de industrie en voor... Lees meer