Doel is na te gaan of het zo mogelijk is zee-ijs te verdikken om de afname van het zee-ijsoppervlak in de zomer tegen te gaan. Zonder ijsbedekking neemt de zee namelijk veel meer warmte op en warmt versneld op, een zichzelf versterkend effect.

Het opspuiten van het zeewater gaat met een pompsysteem dat normaliter dient om ijswegen aan te leggen in Scandinavië en Canada. Tijdens het onderzoek worden parameters als temperatuur, ijs- en sneeuwdikte nauwkeurig gemeten en het reflecterend vermogen (albedo) bepaald.

In combinatie met bemonstering van ijskernen moet dit duidelijk maken of deze kunstmatige vorm van ijs-verdikking potentie heeft om de afname van arctisch zee-ijs in de zomermaanden terug te dringen.