Van mestverwerker naar producent van duurzame mineralen

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
36 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Van mestverwerker naar producent van duurzame mineralen

Bij het woord ‘mest’ denk je al gauw aan stank, viezigheid en overlast. Henk Willems van VP-Systems legt uit hoe hij hier een eind aan wil maken met een uniek luchtbehandelingssysteem.

Waarom Willems luchtwasser uniek is? “Een luchtwasser is erg belangrijk, omdat je wil voorkomen dat je overlast veroorzaakt. Je kunt dan een luchtwasser bouwen die alleen de geur verwijderd, maar dan voegt de luchtwasser geen waarde toe. Daarbij wil je enerzijds overlast voorkomen en emissies verminderen, anderzijds wil je zoveel mogelijk nutriënten terugwinnen. Door een luchtwasser te ontwikkelen die dit mogelijk maakt, heb je daar profijt van en werkt het aan twee kanten.” Inventflow draagt al jaren graag bij aan deze duurzame en innovatieve ontwikkeling. Als pompspecialist verzorgen zij de levering en het onderhoud van pompen welke een cruciale rol spelen in het luchtbehandelingssysteem.

Willems licht dit graag verder toe: “Wat de automobiele industrie doet, is het injecteren van AdBlue in een uitlaatsysteem. Dit reageert met de NOx, wat reageert met stikstof en wordt afgevangen in een katalysator. Vervolgens valt het er als een zoutgesteente uit, zonder een nuttige toepassing. Wat wij doen is het binden van ammoniak met zuren. Die ammoniak komt uiteindelijk terug in ons geproduceerd product. Wij zien onszelf daarom ook steeds meer als een bedrijf dat stikstof op kan slaan, het kan transporteren én stikstof op de juiste plek in kan zetten”.

Emissies minimaliseren en duurzame mineralen produceren
De verwerking van mest wordt steeds geconcentreerder, waarbij de markt vormt naar een aantal verwerkers, welke op grote schaal mineralen terugwinnen. Luchtbehandelingssystemen spelen hierin een belangrijke rol, om aan emissienormen te kunnen voldoen.

Het door VP-Systems ontwikkelde systeem is succesvol toegepast in het dorp America, waar het bedrijf Agro America functioneert als producent van duurzame mineralen. Momenteel worden twee soortgelijke luchtwassers gerealiseerd bij andere verwerkingsbedrijven. Ook deze luchtwassers worden door Inventflow voorzien van de benodigde intelligente pompen en bijbehorend onderhoud.

Het systeem heeft de potentie om een enorme impact te hebben op de verduurzaming van de mestverwerkingsindustrie. Het doel is dan ook om het systeem beschikbaar te maken voor ieder verwerkingsbedrijf. Willems: “Ik denk dat het voor andere verwerkers net als voor ons belangrijk is om een ‘license to operate’ te krijgen. We komen uiteindelijk op het punt dat mensen stankoverlast gewoonweg niet meer accepteren. Daarnaast neemt de kritiek rondom intensivering toe, waardoor je als mestverwerker koploper wil zijn in het minimaliseren van emissies.”

Klanten zijn bereid te investeren en risico’s te nemen, maar financiers willen vaak veel minder risico nemen. Die kijken naar het zogenaamde TRL niveau (Technology Readiness Level). De luchtwasser bevindt zich op TRL niveau 8, wat wil zeggen dat de technologie op één bedrijf grootschalig, operationeel en kostendekkend is geïmplementeerd.

Door een eigen site gerealiseerd te hebben zijn de nodige optimalisaties gedaan en zijn de kinderziektes uit het systeem gehaald. VP-Systems komt dus stap voor stap steeds dichterbij de mogelijkheid om het luchtbehandelingssysteem beschikbaar te maken voor alle bedrijven die emissiereducerende maatregelen toe willen passen.

De samenwerking tussen VP-Systems & Inventflow
VP-Systems werkt al jaren samen met Inventflow, met name voor de levering en het onderhoud van Grundfos pompen. Als officieel Grundfos A-partner is Inventflow blij over de grote tevredenheid omtrent de pompen. Zo vervullen doseerpompen van Grundfos belangrijke rollen in diverse onderdelen van de luchtwasser. Daarnaast werd er een Grundfos CRN pomp geplaatst op de RO installatie.

Willems: “Grundfos heeft een pomp die energetisch goed in elkaar zit. Een Grundfos pomp kun je op 1 Hertz starten, die kan heel langzaam aanlopen en loopt als een zonnetje. Neem je een soortgelijke pomp van een ander merk, dan zie je hem bij 5 of 10 Hertz ineens losbreken en dan op een gegeven moment draait hij.”

De belangrijke rol van Grundfos Smart Dosing
Inventflow adviseerde het gebruik van de nieuwste doseertechnologieën van Grundfos. De intelligente doseerpompen zijn eenvoudig te configureren voor specifieke applicaties. Daarnaast maken de pompen geavanceerde procesbeheersing en integratie met systeembesturing mogelijk door functies zoals automatische ontluchting, flowbewaking en detectie van overdruk, leidingbreuk, luchtbellen en cavitatie.

Wat onderscheidt Grundfos doseerpompen van andere doseerpompen? Daar is Willems antwoord duidelijk in. Enerzijds de simpelheid, geeft hij aan. Een pomp zonder ingewikkelde onderdelen. Het is een membraan wat heen en weer gaat en twee kogels en that’s it. “Wat deze pomp ook leuk doet is dat hele regelen met dat stappenmotortje. Dat je met vier tot twintig milliampère signaal die pomp op een turndown ratio van 1 op 1000 kunt zetten, waar een andere pomp allang gestopt was. Het membraan gaat heel rustig heen en weer, waarbij de pomp niet meer of minder lijdt aan slijtage als ik rustig doseer of als ik veel doseer.”

De pompen spelen een belangrijke rol voor de verwijdering van ammoniak, zwavel en organische componenten zoals zuren en overige geurstoffen. De doseerpompen worden ingezet bij de zure wasser, de loogwasser en de oxidatieve wasser. In de zuurwasser doseert de pomp zuur, in de tweede loog en in de derde een oxidatief middel. De eerste twee regelen op pH en het oxidatieve middel op redoxpotentiaal.

Willems legt uit dat ook de nauwkeurigheid van regelen een belangrijk voordeel is. Er vallen processen uit en aan en er kan zich bijvoorbeeld een storing voordoen waarbij de ammoniakvracht halveert binnen een kwartier. Als dit gebeurt, moet een doseerpomp hier snel op reageren. Door te werken met een continuregeling, vormt dit geen probleem. Bij pH regeling in de luchtwasser, wordt er bijvoorbeeld gewerkt met een bereik tussen 2,98 en 3,02. De Grundfos doseertechnologie maakt dit mogelijk. De Grundfos pompen hebben een enorm regelbereik en precisie, wat van groot belang is.

In de zomer hebben we dat ook gezien met het warme weer, vertelt Willems. “Als ‘s ochtends de zon opkomt en op de loods staat, schiet de temperatuur in een uur omhoog. Hierdoor veranderd de ammoniakconcentratie. Je ziet de pomp dan heel mooi regelen naar de benodigde dosering. Waar andere luchtbehandelingssystemen werken met aan/uit principes met start/stop doseringen, gebruiken wij regelingen”.

Enorme reducties van ammoniak en zwavel
De meest recente metingen tonen aan dat de luchtwasser in staat is om ammoniak te verwijderen met een rendement van 99%. Daarnaast is een rendement van 95% voor de zwavelverwijdering bereikt. Het systeem presteert uitmuntend, maar om het veelvoudig te implementeren bij andere producenten van hernieuwbare mineralen is meer draagvlak nodig. Zo legt Willems uit dat provincies en gemeentes gewend zijn om middelen voor te schrijven om emissies te reduceren zoals ze kennen vanuit de veehouderij. In de veehouderij kent men bepaalde typen luchtwassers welke zijn goedgekeurd. Om te voldoen aan de nodige emissiereductie, dient een verwerkingsbedrijf op basis van een middelvoorschrift gebruik te maken van één van de bekende luchtwassers.

Willems: “ Door dit soort regels houdt je innovatie tegen. Wij zijn blij dat de provincie Limburg meegaat in innovatie. De voorschriften in onze vergunning schrijven duidelijke doelen voor. Hoe we daar komen, maakt min of meer niet uit. Natuurlijk moet je je chemicaliën vergund hebben en moet je aangeven wat de bouwhoogtes zijn, maar het proces an sich kan ik waar nodig optimaliseren. Het is goed dat Nederland weet dat we echt naar doelvoorschriften moeten. Met doelvoorschriften jagen we innovatie juist aan.”

De invloed van het imago van mestverwerking
Waar men bij mestverwerking direct aan viezigheid denkt, in plaats van productie van duurzame mineralen, doen andere industrieën in grote lijnen hetzelfde. Kijk bijvoorbeeld naar de zuivelindustrie, waar de waardevolle mineralen uit melk wordt gehaald en als poeder over de hele wereld wordt verkocht. Willems: “Ik denk dat als we morgen geen melkfabrieken meer hadden, dat het milieuprobleem groter was dan dat wij vandaag de dag met mest en mineralen hebben. Want dan wisten we echt niet waar we met al die eiwitten en lactose heen moesten.

Die sector is zich in de jaren 80 gaan vormen. Toen ik klein was, hadden we misschien 4 of 5 verschillende toetjes in de supermarkt. En nu is het zuivelrek 20 meter lang. Ik zie hier bij mij thuis tegenwoordig van die Skyr yoghurt staan, daar hoefden we vijf jaar geleden niet aan te denken. Dat zijn ontwikkelingen die de sector heeft doorgemaakt, die heeft zichzelf ‘sexy’ en aantrekkelijk gemaakt.”

Wij moeten daarom ons product ook drogen en de mineralen anders verpakken. Kijk naar de rendering wereld, bloed is vies. Met bloed heeft iedereen hetzelfde als met mest. Dat is vies en komt uit een slachthuis. Maar niemand weet dat de hemoglobinepoeder gebruikt wordt bij de worst die ze in de winkel kopen. Maar de slager die de worst maakt voegt dat toe, want het is goed voor de smaak.

Geschreven door

Inventflow

Inventflow BV is een onderneming met een ruime ervaring in het leveren en onderhouden van een breed scala aan procescomponenten. Van zowel sanitaire en aseptische procescomponenten in de voeding-, genotsmiddelen-... Lees meer