Zweedse onderzoekers van de Chalmers University of Technology en de Universiteit van Göteborg hebben een AI-methode ontwikkeld die helpt bij de identificatie van giftige stoffen. Dit op basis van informatie over de moleculaire structuur.

De ‘deep learning’ methode, ontsponnen aan het AI-model ‘Transformers’ waar ook ChatGPT uit voortkomt, kan helpen om eventuele toxiciteit van het snelgroeiende aantal chemicaliën in kaart te brengen en het aantal dierproeven dat nodig is voor toxiciteitsonderzoek, terug te dringen.

Alleen al in de EU worden jaarlijks ruim 2 miljoen dieren gebruikt voor dierproefonderzoeken om aan de regelgeving te voldoen. Tegelijkertijd worden er in hoog tempo nieuwe chemicaliën ontwikkeld, waarvan de toxiciteit niet goed onderzocht is.

Van de in totaal minstens 100.000 chemische stoffen die de mens produceert, is slechts een klein deel goed onderzocht op schadelijkheid. In feite is het dweilen met de kraan open, want de capaciteit ontbreekt om al die stoffen aan fundamenteel onderzoek te onderwerpen. AI kan hier dus (deels) soelaas bieden.