Pigging case study

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Pigging case study

Het probleem
Een gerenommeerde sauzenproducent heeft veel verschillende producten welke op dezelfde vulmachine afgevuld moeten worden. Bij wisselingen tussen deze producten gaat echter veel tijd verloren met reiniging. Daarnaast verliest men steeds veel eindproduct dat nog in de leidingen aanwezig is.

Oplossing
Om productverlies tot een minimum te beperken en de benodigde omsteltijd zo veel mogelijk te verkorten kwamen onze engineers al snel uit op een product recovery system (pigging systeem).
Hiermee kan nagenoeg de gehele leidinginhoud (in dit geval +/- 100l) terug gewonnen worden. Daarnaast wordt ook de reinigingstijd enorm ingekort, omdat na het piggen slechts een dunne productfilm achterblijft. Dit in tegenstelling tot een leiding geheel gevuld met viskeuze saus die moeilijk weg te spoelen is, waardoor veel tijd en chemicaliën verloren gaan.

De grote uitdaging is de beperkte capaciteit van het buffervat van de vulmachine. Door de beperkte buffercapaciteit is het niet mogelijk de gehele inhoud van de leidingen in één keer op te vangen. Door het systeem zo op te bouwen dat de leiding gecontroleerd in meerdere korte stappen leeg gedrukt wordt, kan de eindgebruiker toch de gehele leidinginhoud terugwinnen en mee afvullen.

Resultaat & Berekening
Met deze oplossing wordt er 16 tot 18 ton aan eindproduct “terug gewonnen” per jaar, terwijl dit in de huidige situatie verloren ging. Met een gemiddelde waarde van € 3,- per kilo, resulteert dit in een besparing van € 48.000 tot wel € 54.000 netto per jaar op product alleen.
Tevens is er per product wissel circa 1.5 tot 2 uur effectieve productietijd gewonnen en is het verbruik van chemicaliën en energie gereduceerd. Dit alles is gerealiseerd met een totale investering, inclusief installatie en automatisering, van € 50.000,- welke op basis van bovenstaande data binnen 1 jaar is terugverdiend.

Geschreven door

SKS Siersema Komponenten Service BV

SKS is een onafhankelijke adviseur, die geen ander belang heeft dan zijn klanten in de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie producten te leveren die hen in staat stellen om beter te presteren.... Lees meer