:netherlands: Amsterdam, Nederland

Speciaalchemiebedrijf Nouryon treedt toe tot het United Nations Global ­Compact. Dit is het belangrijkste duurzaamheidsinitiatief ter wereld waarbij bedrijven gekoppeld worden aan VN organisaties om te zorgen dat de universele rechten op het gebied van mensenrechten, werkomstandigheden, milieu en het bestrijden van corruptie beter nageleefd worden.

De toetreding sluit naadloos aan op Nouryon’s duurzaamheidsdoelstellingen, zoals beschreven in ‘Commitment to a Sustainable Future’. Die zijn in lijn met de tien principes uit het Global Compact en de doelen van voor duurzame ontwikkeling van de VN en ondersteunen de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs. ●