Via deze weg informeren we u dat Willem Steenge per 1-2-2018 zijn rol als CEO van Lagersmit Sealing Solutions B.V. overdraagt aan Jan-Dirk van de Geer. Willem Steenge blijft in een adviesrol verbonden aan Lagersmit. Het huidige managementteam en de koers van Lagersmit blijft ongewijzigd. Dat betekent dat klanten kunnen blijven rekenen op de beste afdichtingen en service ter wereld. Willem Steenge is sinds 17 jaar verbonden aan Lagersmit. Na een start als Manager Operations, volgde hij in 2001 de toenmalige Managing Director op. Onder leiding van Steenge maakte Lagersmit een aantal ingrijpende veranderingen door, waarbij het bedrijf zich in toenemende mate focuste op afdichtingen voor schepen, getijdenturbines en pompen wat resulteerde in een sterke groei. De toename in focus en zelfstandigheid leidde tot de management buy-out in 2014, waar Steenge Lagersmit succesvol verzelfstandigde van het toenmalige moederconcern IHC Merwede. Van de Geer: “Anders Invest heeft zeer veel respect voor de wijze waarop Willem Steenge de onderneming heeft gebracht naar waar ze nu staat. Aan ons de uitdaging om samen met alle medewerkers van Lagersmit deze positie verder uit te bouwen.” Met de acquisitie door Anders Invest in 2016 wist Willem Steenge een sterke, toekomstgerichte en lange termijn investeerder achter het 162 jaar oude bedrijf te scharen. Steenge: “Anders Invest heeft gezocht naar een CEO die onze missie om Peace of Mind te leveren aan onze klanten verder kan brengen. Jan-Dirk brengt waardevolle aanvullende expertise en ervaring in ten opzichte van de al aanwezige competenties binnen Lagersmit.” Het managementteam geeft aan veel vertrouwen te hebben in de samenwerking met de nieuwe CEO. Jan-Dirk van de Geer is partner bij Anders Invest. De voormalig CFO van Ubbink Group heeft een brede ervaring in algemene en financiële directieposities. Zijn expertise in strategie, finance en IT zijn een goede match met het sterk groeiende Lagersmit. Van de Geer: “Lagersmit heeft zich in de afgelopen 20 jaar van haar 162 jarige geschiedenis ontwikkeld tot een sterke, internationale speler op het gebied van afdichtingen. De komende jaren zet ik mijn kennis en ervaring in, om die ontwikkeling verder te brengen. Hierbij heeft de toenemende digitalisatie van het speelveld mijn speciale aandacht.” Willem Steenge zal in ieder geval in 2018 verbonden blijven aan Lagersmit, waarbij hij diverse ontwikkelingen zal begeleiden en ondersteuning biedt aan de CEO en het Management Team.

Geschreven door