Netzsch discus intensive parelmolen

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Netzsch discus intensive parelmolen

Door verdere optimalisatie van de maalschijf geometrie en deze te voorzien van extra activeringselementen in combinatie met het gebruik van slijtvaste keramische materialen met de hoogste thermische geleidbaarheid (koeling) wordt wederom een aanzienlijke toename van de productie-output gerealiseerd op de Netzsch discus intensive parelmolens.

Bij de Netzsch lme parelmolens, de voorloper van de Discus Intensive was in 2012 al eens door optimalisatie van het bekende rotor/zeef systeem 30% meer capaciteit gerealiseerd dan bij conventionele schijven parelmolens. Recent werd het maalsysteem aangepast om aan de toenemende vraag naar compacte machines met extreem hoge doorzet nog beter te voldoen.

Bij de eerste ontwikkeling lag de focus vooral op het scheiden van maalmedia en het optimaliseren van de verblijftijd. Terwijl in het oorspronkelijke centrifugale zeefsysteem het gehele procesgebied werd opgedeeld in een scheidingszone en een maalzone, kan met het nieuwe maalmedia-scheidingssysteem nu de gehele maalruimte worden gevuld met maalmedia. Dit resulteert logischerwijs in een verdere toename van de maalcapaciteit.

Daarnaast hebben testen met diverse producten aangetoond dat de nieuw ontwikkelde afstandsbussen tussen de maalschijven, in combinatie met het nieuwe zeefsysteem zorgen voor het meest optimale maalproces in een schijven parelmolen. Voor veel productieprocessen die momenteel een werkwijze met twee of meer doorgangen vereisen, zorgt dit ervoor dat de vereiste productkwaliteit veilig en snel kan worden bereikt met slechts één doorgang. Dit resulteert in een spectaculaire toename van de productie-output. In combinatie met een hogere doorzet en reductie aan energie verbruik wordt een langere levensduur, lagere kosten voor onderhoud en reserveonderdelen en een enorme besparing op de benodigde koelenergie gerealiseerd.

Door de intensieve maling en hoge doorzet is het nieuwe maalsysteem zeer flexibel in te zetten bij een breed scala aan producten. Het Netzsch discus Intensive systeem kan zowel in passage- als circulatie maal- proces worden toegepast. Voorts wordt de machine standaard in keramische slijtvaste uitvoering geleverd, met optimale koeleigenschappen.

De Netzsch discus intensive is beschikbaar als test- en demonstratie model, daarnaast zijn er mogelijkheden voor upgrading van bestaande Netzsch lme systemen naar Discus intensive uitvoering.

Geschreven door

E & R B.V.

E & R is gespecialiseerd in de levering, installatie en onderhoud van procesmachines in vele takken van de industrie. Als excl. distributeur zijn wij actief voor een aantal belangrijke Europese... Lees meer