De verhuurvloot van Logisticon is verder uitgebreid met ultrafiltratie installaties ieder met een capaciteit van 150-200 m3/h De ultrafiltratie installatie type UF2880 is ondergebracht in een 40ft container en direct klaar voor gebruik. Mogelijke toepassingen voor mobiele ultrafiltratie: Behandeling/ zuivering van oppervlakte water, rivierwater en grondwater Hergebruik van afvalwater en andere processtromen Productie en zuivering van koelwater Ideale voorbehandeling voor nanofiltratie, omgekeerde osmose en demineralisatie Verwijdering of verlaging van zwevende stoffen uit diverse proceswaterstromen Betrouwbare verwijdering van micro-organismen, virussen en sporen Veilige zuivering ten behoeve van drinkwater bereiding Bekijk onze brochure of neem contact op met Logisticon Verhuur en Logisticon Water Treatment.