Medicijnresten in afvalwater en oppervlaktewater nemen de laatste jaren sterk toe. Mede door de vergrijzing en de toenemende consumptie bij jongeren komen steeds meer medicijnresten in het riool en moeten hier dus uitgezuiverd worden. De noodzaak neemt toe om de zuivering al aan de bron( ziekenhuis, zorginstelling, farmaceutische industrie) aan te pakken. De ontwikkeling van medicijnen met minder of geen schadelijke afvalstoffen is in volle gang maar kan nog jaren duren. In oktober 2018 tekende meer dan 125 zorginstellingen de ”Green Deal Duurzame Zorg” om o.a. het medicijngebruik terug te dringen. De overheid heeft 60 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ”learning by doing” projecten om nieuwe technieken in te zetten. Een bewezen doorontwikkelde techniek is reinigen met ozon, nu ook voor grote capaciteiten een beproefde oplossing. voor meer info :

Geschreven door