Luchttechniek beheersen in de cloud

Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Luchttechniek beheersen in de cloud

Tijdens een online persconferentie eind maart 2021 ontvouwde adjunct-directeur Siert Wiersema de digitaliseringsstrategie van Aerzen. Een cloudgebaseerd platform maakt alle apparatuur online toegankelijk. Uitbreidingsmodules gaan conditiebewaking en energiebesparing mogelijk maken.

Mischa Hoyinck | Fotografie: Aerzen

Inspelend op de aanzwellende Industrie 4.0 golf, is Aerzen bezig zijn blower- en compressortechnologie te digitaliseren. In een online presentatie ging Siert Wiersema, adjunct-directeur van Aerzen Nederland, in op de ontwikkelingen rond smart industry, het internet of things en de redenen waarom de complete omschakeling naar condition-based maintenance toch nog langer duurt dan verwacht. Maar Aerzen wil de ontwikkelingen niet afwachten en is hard bezig met zijn producten te digitaliseren. Concreet gaat het om het invoeren van live monitoring mogelijkheden, waarmee het aantal service- en onderhoudsbezoeken gereduceerd kan worden. Via de bewakingsfunctie kunnen bovendien real-time rapporten gegenereerd en event logs opgevraagd worden.

Machine Park Management

De basismodule van wat Aerzen ‘Aerprogress’ noemt, is eind 2020 geïntroduceerd. Deze Machine Park Management module omvat een cloud-gebaseerd platform, waarmee de Aerzen-apparatuur vanaf elke willekeurige plek benaderd kan worden. De monitoringfunctie biedt inzicht in de actuele status van de blowers en compressoren. Deze informatie kan ook gebruikt worden voor het maken van rapportages, en het digitale platform voor het opvragen van service en onderhoudsprotocollen.

“Conditiebewaking functioneert als vroegtijdig waarschuwingsysteem”
Aerzen

Condition Monitoring

Voor 2021 staan nog twee uitbreidingsmodules op de planning: Condition Monitoring en Energy Management. Met de conditiebewakingsmodule kunnen gebruikers precies achterhalen waar en wanneer er een fout opgetreden is en de beschikbaarheid van de apparatuur maximaliseren. Dit voorkomt grote reparaties, total losses en ongewilde stiltand. Gebruikers met een op gebruik gebaseerd onderhoudsconcept (Condition-Based Maintenance) kunnen met de monitoringinformatie bijvoorbeeld berekenen wanneer de volgende onderhoudsbeurt ingepland moet worden. Gebruikers met een op tijd gebaseerd onderhoudsschema (Predictive Maintenance) gericht op het maximaliseren van de beschikbaarheid van de apparatuur, kunnen de monitoring-data gebruiken om de prestaties van de apparatuur te bewaken en afwijkingen te registreren. Zo kunnen ze preventief onderhoud inplannen en ongeplande downtime voorkomen. Conditiebewaking functioneert dus als een vroegtijdig waarschuwingsysteem.

Article image of: Luchttechniek beheersen in de cloud

Energy Management

De tweede uitbreidingsmodule die in de loop van 2021 beschikbaar komt, is gericht op het besparen van energie en kosten. De data leveren informatie over het energieverbruik van de apparaten. Daarmee wordt het mogelijk om te sturen op efficiency en het energieverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot te verminderen. Dit betekent dat ook de kosten van het apparaat over zijn hele levensduur verlaagd worden. Met precieze informatie over het actuele energieverbruik wordt het mogelijk om aanbevelingen te doen waarmee het energieverbruik teruggedrongen kan worden en te berekenen hoeveel kosten dit bespaart. De verbruiksdata kunnen ook gebruikt worden om het energieverbruik officieel te verifiëren, een eis waaraan in het kader van de ISO 50001:2018 norm voldaan moet worden.

Article image of: Luchttechniek beheersen in de cloud

Workshops

Geïnteresseerden in de technologische mogelijkheden van Aerprogress kunnen zich via de website van Aerzen aanmelden voor een online workshop. Er is een webseminar over de digitalisering van blowertechnologie voor de waterindustrie, en een seminar over de toegevoegde waarde van digitalisering in pneumatisch transport. ●

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijvenicon.arrow--dark