Groningen Seaports heeft in samenwerking met het bedrijf Pipelife Soluforce een kunststof leiding voor het transport van waterstof ontwikkeld. Dit is uniek in de wereld van waterstoftransport en een wereldwijde primeur. De kwaliteit en veilige toepassing van deze leiding is essentieel voor het transport van waterstof, daarom heeft Kiwa de leiding getest. De leiding is goedgekeurd en Kiwa heeft het KIWA-Covenant certificate uitgereikt. Koning Willem-Alexander verrichtte daarbij de openingshandeling door zijn handtekening te zetten op een stukje kunststof leiding. Kiwa Register legt zich toe op het efficiënt verwerken van aanvragen voor formele vergunningen en wettelijke bevoegdheden in de transportsector. Jaarlijks verstrekt Kiwa namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ruim 100.000 vergunningen en bevoegdheden aan natuurlijke personen en bedrijven in de luchtvaart, zeevaart, binnenvaart en het personen- en vrachtvervoer over de weg. Pipelife Soluforce werkt nauw samen met het Groninger havenbedrijf. De bedrijven hebben een overeenkomst gesloten voor het realiseren van de infrastructuur voor het transport van groene waterstof in Delfzijl. Pipelife verwacht ook interesse uit de rest van het land en het buitenland.