Kennissessies in kort bestek

Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Kennissessies in kort bestek

Hieronder vindt u een korte impressie van wat u in de verschillende kennissessies kunt verwachten.

Circulariteit: waterhergebruik met focus op ­kwaliteit en kwantiteit

In deze sessie licht Kees Roest van KWR toe hoe de expertise uit de drink­waterproductie van nut kan zijn om bijvoorbeeld in de voedingsmiddelen­industrie een goede microbiologische waterkwaliteit van het hergebruiks­water in een gesloten waterkringloop te kunnen waarborgen.

Door klimaatverandering en waterschaarste zullen in de toekomst steeds meer bedrijven streven naar het sluiten van de waterkringloop binnen hun bedrijf. Er is sprake van kringloopsluiting of ‘water loop closure’ als water – dat de proceswaterzuivering is gepasseerd en dat in de normale situatie op het riool of het oppervlaktewater wordt geloosd –direct (of na een eventuele, aanvullende behandeling) wordt hergebruikt in de industriële productie. Het woord ‘direct’ duidt hierbij op het sluiten van de kringloop zonder tussenkomst van natuurlijke watersystemen zoals oppervlaktewater en/of grondwater (via infiltratie). Bij sluiting van de waterkringloop is het essentieel dat de microbiologische en chemische waterkwaliteit van het hergebruikswater voldoende kunnen worden gegarandeerd zodat het water weer veilig kan worden gebruikt in de productieprocessen. Hier ligt een analogie met de garanties die moeten worden afgegeven bij de productie van ons drinkwater en op dat gebied bestaat er al veel expertise.

KWR genereert kennis om de watersector in staat te stellen ‘water-wise’ te opereren. Onze wetenschappelijke bevindingen en de daaruit voortkomende innovaties dragen wereldwijd bij aan een duurzame waterketen en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

6 oktober 2021
10:15 -11:00 uur

Article image of: Kennissessies in kort bestek

Safety Bots: Innovatieve, ­gebruikersvriendelijke ­oplossing voor AI ondersteunde ­incidentmeldingen

Coen Gulijk van TNO introduceert chatbots voor interactieve incidentregistratie en vraagt deelnemers er live mee te experimenteren en hem van feedback te voorzien.

TNO onderzoekt de implicaties van digitalisering, robotisering en AI op het gebied van (arbeids)veiligheid onderzocht. De kernvraag daarbij is hoe we digitalisering en AI kunnen inzetten voor het bepalen en beheersen van veiligheidsrisico’s? Digitalisering is onontkoombaar, gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Nederland. Die is op allerlei manieren in beweging. Digitalisering, vergrijzing, robotisering en de energietransitie zijn daarvan enkele voorbeelden. De transities voor de arbeidsmarkt stapelen zich op en ze vragen om robuuste, flexibele oplossingen voor veiligheidsbeheersing van steeds complexer wordende productieomgevingen.

TNO innoveert door het ontwikkelen van digitale veiligheidsoplossingen in samenwerking met partners die praktisch, effectief en betaalbaar zijn. Een van die innovatieve toepassingen is de ontwikkeling van chatbots voor interactieve incident- en near-miss-registratie. En geavanceerde analyse op de data met behulp van tekstanalyse software.

Tijdens deze workshop pitchet TNO de chatbots. We demonstreren u de voordelen, u kunt er live mee experimenteren en ons laten weten wat u ervan vindt. Wij werken niet alleen graag samen met bedrijven die hun veiligheid in kaart willen brengen en verbeteren, maar ook met strategische partners voor implementatie en partijen die technologie leveren voor onze innovaties. Wij zoeken specifiek naar samenwerkingsverbanden om de chatbots naar het volgende TRL niveau te brengen. En praten graag verder over de mogelijkheden daartoe met u aan het einde van de workshop.

6 oktober 2021
11:15-12:15 uur

Is waterstof de oplossing voor energietransitie van de Nederlandse industrie?

Alice Krekt van Deltalinqs en Mark Oosterveer van iTanks gaan in gesprek met de deelnemers over de fabriek van de toekomst en de rol van waterstof daarin.

Deze sessie sluit aan op een online sessie van 8 juli 2021, waarin de infrastructuur van de chemiefabriek van de toekomst centraal stond.

In het gesprek met de deelnemers gaat het vooral over de rol van waterstof in dit verhaal, en de consequenties daarvan voor de infrastructuur. Wat zijn de uitdagingen van vandaag en morgen en hoe kunnen gebruikers concreet verder geholpen worden? Hoe ziet de berg er in 2030 uit en hoe kunnen gebruikers daar per direct, vanaf nu, aan werken?

6 oktober 2021
12:30-13:15 uur

Article image of: Kennissessies in kort bestek

Data telen: Ketenintegratie door digitalisering van uw voedselbedrijf

Wilfred Bos van Aptean Foodware 365 verzorgt een interactieve presentatie over digitalisering binnen de voedingssector.

Hij behandelt hoe foodbedrijven onderscheidend kunnen zijn en concurrentievoordeel kunnen behouden. Steeds vaker zijn voedingsbedrijven gemoderniseerd met inpakrobots of zelfrijdende wagentjes die in de loods, de kas of het magazijn producten op en neer brengen. Echter, het vastleggen van de administratieve gegevens is iets dat vaak nog handmatig gebeurt en ondanks de modernisatie van het bedrijf, niet is mee-veranderd. En dat is risicovol! Dit zorgt er onder andere voor dat de leverbetrouwbaarheid niet te garanderen is richting de retailer, omdat er geen inzicht is in kwaliteit- en productdata. Telers met digitale informatie worden door de retailer vaak verkozen boven telers zonder digitale informatie. Data en inzicht in die data zorgen voor onderscheidend vermogen, bieden de klant zekerheid en zorgen ervoor dat bedrijven hun concurrentievoordeel behouden.

Daarnaast past een nieuwe generatie jonge telers en producenten steeds meer digitale technologie toe. Denk aan drone initiatieven of werkende applicaties die gebruik maken van GPS. Dat biedt mogelijkheden. Het vastleggen en goed op orde hebben van data is uitermate belangrijk om volledig inzicht te hebben in de hele supply chain. Ketenintegratie zorgt uiteindelijk niet alleen voor een betere prijs, maar ook voor een erkenning van het werk, gewasmonitoring, analyse van opbrengsten, proactief inspelen op klanteisen, forecasting, risicobeoordeling en een beter teeltproces.

6 oktober 2021 7 oktober 2021
13:30-14:15 uur 10:30-11:15 uur

Award uitreiking case Friesland Campina

Namens ISPT en KWR reikt Kees Roest in samenwerking met Friesland Campina een award uit aan studenten die de beste oplossing hebben bedacht voor de case bij Friesland Campina.

In grote lijnen zal de casus gaan over een vergelijking van verschillende technologieën voor het concentreren van melk/weistromen op basis van efficiëntie en kosten. Enkele groepen studenten van het PTTP programma van ISPT strijden om de titel ‘Best Idea’ in het ‘The Heat is On’-project van ISPT, waarvan Friesland Campina partner is.

De studenten nemen een filmpje op over hun oplossingen en presenteren dat tijdens de beurs met een pitch, gevolg door een Q&A. Het gaat waarschijnlijk om 4 tot 5 groepen van 4 studenten met een technische achtergrond die aan dezelfde casus werken. Omdat de studenten maar 3 dagen hebben om aan de casus te werken zal het een theoretische benadering zijn.

De winnaar wordt geselecteerd door een jury. En er is een publieksprijs.

6 oktober 2021
14:30-15:30 uur

Ronde tafel sessie: De energietransitie in de procesindustrie: technische oplossingen in de praktijk.

Vincent Hentzepeter van Uitgeverij Proces Media leidt een rondetafelgesprek met diverse leveranciers over de energietransitie in de industrie.

De deelnemers nemen in sneltreinvaart een reeks duurzaamheidsthema’s door:
• Wat verwacht de industrie op duurzaamheidsgebied van de machine- en techleveranciers?
• Wat is er in het afgelopen jaar concreet aan techoplossingen ontwikkeld?
• Hoe gaan leveranciers invulling geven aan duurzamere machineparken en tech in komende 5 jaar?
• Hoe concreet zijn de stappen die worden gezet, in bijvoorbeeld energiereductie bij machines, of is het toch vooral ‘window dressing’? Welke percentages en doelen zijn er; wat is er concreet mogelijk?
• Betaalt duurzaamheid zich terug of is het een investering die de klant of de consument gaat betalen?
• Om welke investeringen gaat het en wat is de return on investment?
• Welke rol speelt circulariteit?

7 oktober 2021
12:30 -13:15 uur

TKI Watertechnologie: samenwerking en ­financiering

In deze sessie neemt Kees Roest van KWR bezoekers mee in vraaggestuurde onderzoeksprojecten die passen binnen de thema’s veiligheid, hergebruik, energie en slim meten.

Met de thema’s zorgdragen voor schoon en veilig water, hergebruiken van water en grondstoffen, energie opwekken en opslaan met water, en slim meten en handelen voor water en infrastructuur bevordert KWR de efficiënte kennisontwikkeling en toepassing van innovaties op het gebied van watertechnologie.

Ondernemingen die zich via de TKI-regeling door KWR willen laten ondersteunen in hun investeringen in onderzoek en innovatie, worden uitgenodigd om KWR te benaderen om gezamenlijk te komen tot passende samenwerkingsprojecten en innovatieactiviteiten. KWR neemt hierbij de primaire verantwoordelijkheid voor het maken van projectplannen, uiteraard in samenspraak met de betrokken ondernemingen en andere projectpartners.

7 oktober 2021
13:30 -14:15 uur

Panelledenicon.arrow--dark

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijvenicon.arrow--dark