Innoveren begint met kennis en passie. Voor u als ondernemer is het daarom belangrijk gemakkelijk en snel toegang tot de juiste kennis te hebben. Het is niet voor iedereen de normaalste zaak van de wereld om bij universiteiten en hogescholen binnen te lopen en de juiste student, afstudeerder of afgestudeerde te vinden. Syntens en de Kennisalliantie en bieden u de oplossing met het project Kennisbruggen en de portal Kennisbruggen.nl Beschikbare kennis voor innovatie Kennisbruggen.nl is een platform voor studenten, young professionals, kennis-instellingen en MKB-ondernemers uit Zuid-Holland om innovatie te bevorderen. Studenten HBO en WO kunnen afstuderen op een innovatievraagstuk bij een onderneming. Voor starters worden carrièremogelijkheden bij MKB`ers gestimuleerd door u als ondernemers financieel te ondersteunen bij deze kennisinjectie. Direct de juiste kennis voor uw onderneming Syntens zorgt voor de juiste match. Alle hogescholen en universiteiten van Zuid-Holland werken mee aan het project. Op deze manier wordt kennis direct gekoppeld aan het Zuid-Hollandse bedrijfsleven met het hogere doel innovatie in de provincie te stimuleren. U als individuele ondernemer die meedoet aan Kennisbruggen profiteert hier direct van. Het MKB is de motor van innovatie en economie. Wij helpen u de brug te bouwen naar de benodigde kennis, u innoveert door de nieuw verkregen impulsen. U kunt zich via de portal rechtstreeks inschrijven. Wilt u persoonlijk contact of meer weten over Kennisbruggen? Bel of mail dan met Jolanda van Gemeren.