VSGM heeft een nieuwe slibverwerkingstechniek ontwikkeld, die de CO2-uitstoot vermindert en slibafval tot een herbruikbare grondstof kan verwerken. Nu wordt slib nog behandeld in verbrandingsovens, gecomposteerd of gestort, met CO2-uitstoot of vervuiling tot gevolg. De grondstof die vrijkomt uit ontwaterd slib — een wit poeder — is te gebruiken in een breed scala van toepassingen in de bouw en kan in bepaalde producten cement geheel of gedeeltelijk vervangen. Met de installatie van VSGM kan de klant slib op locatie verwerken, wat aanzienlijk scheelt in de transportkosten. Bron: VSGM