De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft in het Belgische Mol met succes een derde boring op zijn Balmatt-locatie uitgevoerd. VITO onderzoekt daar de potenties van geothermieelektriciteit. De boorput heeft een lengte van 4.905 meter en is tot op een verticale diepte van 4.235 meter geboord. Een groot gedeelte werd geboord onder een hoek van 45°. De boortoren verhuist nu naar een andere locatie. VITO, projectleider, gaat nu de resultaten van de testboringen analyseren. De resultaten van de derde put worden vergeleken met die van de twee eerste putten en met de al bekende geologische parameters. VITO bouwt aan een geothermiecentrale die in oktober 2018 gereed moet zijn. Die moet elektriciteit opwekken uit aardwarmte, bestemd voor zo’n 20.000 huishoudens. <i>Bron: Vito</i>