Rosemount™ CT5800 is de eerste analyser in de industrie met een Quantum Cascade Laser, gecertificeerd voor gevaarlijke omgevingen als klasse I, divisie 2, in een brandbestendige behuizing Emerson Automation Solutions presenteert de continue gasanalyser Rosemount™ CT5800. Deze zorgt voor zuiverheid en optimale procesbesturing in industriële procesapplicaties, bijvoorbeeld bij de productie van ethyleen, aardgas en stikstof. De CT5800 is de eerste analyser met een Quantum Cascade Laser (QCL) en is bedoeld voor industriële procesapplicaties waarvoor een certificaat klasse I, divisie 2 voor gevaarlijke omgevingen, en een brandbestendige behuizing vereist zijn. De CT5800 analyser is opgebouwd uit zes lasermodules in één behuizing en kan tot aan 12 componenten gelijktijdig meten; hierdoor neemt de behoefte aan meerdere analysers sterk af. Bijkomend voordeel van dit unieke ontwerp is het zeer nauwkeurig meten van de concentratie van onzuiverheden in gasstromen, tot op een zeer laag ppm-niveau. De lineariteit en de herhaalbaarheid van de meting zijn daarbij uitzonderlijk hoog. De CT5800 heeft bovendien geen verbruiksmateriaal nodig en hoeft zelden gekalibreerd te worden. Hierdoor zijn de operationele kosten laag. Net als alle analysers in de CT5000 familie, combineert ook de CT5800 tunable diode lasertechnologie (TDL) en quantum cascade lasertechnologie in één analyser. De gepatenteerde ”laser chirp”- technologie detecteert met behulp van high resolution spectroscopie het type gasmolecuul in het nabij infra-rood gebied en in het mid infra-rood gebied, afhankelijk van het type laser. ”Bij de productie van ethyleen en de bewerking van aardgas is het bijvoorbeeld van essentieel belang de zuiverheid van het gas vast te stellen om te voldoen aan de contractuele eisen en om de optimale procesomstandigheden en de veiligheid te handhaven. Operators moeten deze analyse zo nauwkeurig mogelijk uitvoeren, zonder tijd of geld te verspillen”, aldus Amanda Gogates, product manager voor Rosemount Quantum Cascade Laser Analyzers, Emerson Automation Solutions. ”De CT5800 meet nauwkeuriger en kan bovendien meerdere componenten tegelijk meten. Een korte analysetijd, in sommige applicaties slechts vijf seconden, zorgt ervoor dat de belangrijke informatie snel beschikbaar is voor de procesmonitoring en -bewaking. Dankzij het certificaat voor gevaarlijke omgevingen is de analyser bovendien geschikt voor zelfs de meest veeleisende en risicovolle omgevingen. De CT5800 is gecertificeerd als Atex ii 2G Ex d IIB+H2 T4 voor Europa, en klasse I, divisie 2, groep B, C, D T4 voor Noord-Amerika.