Biomassa en elektrische auto’s gaan het versnelde broeikaseffect niet dempen. Dit stelt Jan Hessels Miedema in zijn promotieonderzoek ‘Biomass or batteries,’ in opdracht van de afdeling Energie en Milieukunde van het Energy and Sustainability Research Institute Groningen (ESRIG). Het zit volgens Miedema zo: ‘groene’ oplossingen zoals lithiumbatterijen voor elektrische auto’s en bijstook van biomassa in kolencentrales voor de opwekking van groen gas leveren slechts een zeer marginale bijdrage aan de energietransitie. Groen gas uit biomassa vergassen leidt namelijk ook tot een minder efficiënte elektriciteitsproductie. Daarnaast kunnen elektrische auto’s niet snel genoeg geproduceerd worden om te voldoen aan de almaar toenemende vraag naar nieuwe auto’s. De energie-efficiëntie van de transportsector verbetert wel, maar uiteindelijk zullen de totale energievraag en emissies blijven toenemen. De voorgenoemde twee ‘groene’ ontwikkelingen leiden dus niet per definitie tot een energietransitie, concludeert Miedema.