Eenvoudig besparen op industrieel gas

20 december 2022
Article image of: Eenvoudig besparen op industrieel gas

Uit een rapport van Berenschot, opgesteld in opdracht van Natuur & Milieu, blijkt dat de Nederlandse industrie met eenvoudige ingrepen zijn gasverbruik met 16% kan terugschroeven. Er zou structureel zo’n 1,5 miljard m³ aardgas bespaard kunnen worden, is de lezing. Dat is een besparingspotentieel dat gelijk staat aan het jaarlijkse gasverbruik van ruim 1,2 miljoen huishoudens. “Hier ligt een kans voor de korte termijn, zonder grote procesaanpassingen, die topprioriteit moet krijgen”, stelt de milieuorganisatie.

Het rapport becijfert dat de industrie de sector is met het hoogste gasverbruik in Nederland, met zo’n 30% van het totaal. De chemische industrie, en in het bijzonder de kunstmestproducenten, zijn daarbinnen grootverbruikers, blijkt uit de analyse van Berenschot. Er zijn diverse mogelijkheden om snel het aardgasverbruik van de industrie te verminderen, zonder dat ingrijpende aanpassingen in het productieproces nodig zijn. Bedrijven laten die kans nu vaak nog liggen en verzaken voor een belangrijk deel hun wettelijke energiebesparingsplicht, aldus de Stichting. Een aantal van deze relatief eenvoudige ingrepen zijn hergebruik van warmte en isolatiemaatregelen.

Natuur & Milieu spreekt met betrekking tot energiebesparingsmogelijkheden van laaghangend fruit dat voor het oprapen ligt. Een interessante is het hergebruik van warmte binnen de industrie dat nu veelal via schoorstenen en ventilatiesystemen naar buiten geblazen wordt. Natuur & Milieu wil geen vrijblijvendheid en pleit daarom voor een striktere energie­besparingsplicht met strengere normen. “Verleg daarbij de bewijslast naar de bedrijven zelf. Dat betekent dat alle maatregelen genomen moeten worden en dat een bedrijf zelf met argumenten moet komen wanneer het dit niet doet. Daarnaast helpt het als bedrijven kennis en best practices delen. De overheid kan dit faciliteren”, aldus Natuur & Milieu.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijvenicon.arrow--dark